ההחזקה לאישור ודעה חיובית של אחרים, וחשש מאי ההבנה של האחרים, נובעת מההחזקה לתהילה. שתי החזקות אלו קשורות גם להחזקות של התפארות, קורת רוח, גאווה ויהירות והרצון לאמת את העצמי.

ההחזקה לדעה חיובית (אישור מהאחרים) היא החזקת רדיפה אחר תהילה ומוניטין. במציאות, ההתנהגות, תהיה של מישהו העושה דברים העולים בקנה אחד עם כל מה שהאדם (שמדובר בו) והאחרים אוהבים, במיוחד עושים זאת כדי לקבל את האישור והדעה החיובית של האחרים. זה בא מהרצון להיות מקובל ומהולל על ידי האחרים. מנקודת מבט של טיפוח יש מידות טובות (מוסריות) וקארמה בכל קשר, ולא חשוב באיזה אופן מושלם מישהו מיישב או מבצע משהו, זה לא יוערך על ידי הכל (כל האנשים). אם אנו משתוקקים לאישורם ודעתם החיובית של האחרים, נגלה שהחיים מרירים ומעייפים וכתוצאה מכך יכולים לפתח בקלות כעס ותרעומת.

התוצאה של החזקה זו היא, שכל מה שעשינו עבור תיקון הפא, באופן תת הכרתי אנו רוצים את דעתם החיובית ותשבחותיהם של האחרים ונפחד אם האחרים לא יהיו מודעים למה שבצענו. קשה לאנשים כאלה לטפח את הדיבור או לשמור סוד, וזה יוצר פרצות בביטחון. אם מישהו מבצע לבדו במשך זמן רב פרויקט של תיקון הפא, הוא או היא עלולים לפתח רגש בדידות או אפילו חוסר תקווה.

לפחד מאי הבנתם של האחרים זו דרך פסיבית לרדיפה אחר תהילה וצורה נסתרת של רצון לדעה חיובית. זה מעורב עם ההחזקה של פחד ורגש של פחיתות ערך. למה מישהו מפחד שהוא יובן שלא כראוי? סיבה אחת יכולה להיות שזה בא מתוך חוסר ביטחון עצמי ואי ודאות בקשר לנושא מיוחד. ואלה יכולים להיות גורמים המביאים לכך שההחזקה תתחזק.

עם ההחזקה של הפחד של אי הבנתם של אחרים אנחנו עלולים להפוך לזהירים וקפדנים באופן קיצוני דבר המביא לידי קושי ליזום כל דבר. זה מוביל אותנו להיות בלתי מסוגלים לוותר על העצמי ולא להיות מסוגלים לתקן את הפא באופן הגון ומכובד. כשאי הבנות מתרחשות, סביר להיות שהאדם יסביר באריכות כדי להפחית את אי ההבנות האלה, אפילו עם מילים שאין עליהן להיאמר מסיבות ביטחון. כל המטפחים מכירים את הצורך לטפח את הדיבור, אבל החזקה יכולה לגרום לקושי לעשות זאת היטב.

החזקות אלו יכולות לגרום לאי אמון בין מתרגלים עמיתים וליצור ריחוק ופרצות בין מתרגלים.למרות שזה לא יראה על פני השטח כקונפליקט, יש מחסום גדול בין לבבותיהם. מחסום זה יפריד ביניהם ויערער את היעילות והחוזק של הקבוצה כולה.

כשאנחנו מאמתים את הפא עם החזקות אלו, אנחנו לא מאמתים את הפא אלא מאמתים את עצמנו, ולכן זה חשוב ביותר לסלק את ההחזקה לתהילה.