בצפון מזרח סין, בכפר, מתרגלי פאלון דאפא תלו שלטים ודגלונים רבים במקומות רבים כדי לגלות לאנשים את העובדות האמיתיות אודות פאלון גונג.

תליית דגלון: מישהו בקש מאישה קשישה לתת את הסרט למישהו אחר לתלות אותו, אבל המתרגלת בת ה-62 בלתה שעתיים וחצי בקור וברוח חזקה ותלתה את הסרט על מגדל זה שגובהו מגיע ל-60 עד 70 מטר (בערך 200 רגל).