צינת רוחות הסתיו

על המרושעים למתן את פראותם,

כשיתבהרו שוב השמיים והארץ, לתוך קדירה רותחת הם ירדו;

אגרופים ובעיטות לא יצליחו לשנות את לב האנשים,

רוחות סוערות מובילות סתיו צונן יותר אפילו.

לי הונג-ג'י 25 באוקטובר 2001