מחשבות נכונות ופעולות נכונות

המואר הגדול אינו פוחד מסבל רצונו מחושל מוצק כיהלום ללא החזקה לחיים או למוות הולך בדרך תיקון הפא בגלוי ובאצילות

לי הונג-ג'י 29 במאי 2002