(Minghui.org)

המתרגלים נושאים דגלים עם המילים בסינית ובאנגלית

תהלוכת המצעד נעה לאורך רח' Queen, הרחוב הראשי של העיר

המתרגל המערבי נושא נאום לפני תחילת המצעד כדי לקרוא לתמיכתם של האנשים

המתרגלים מדגימים את התרגילים על כלי רכב מקושט

לאחר המצעד, המתרגלים מבצעים את התרגילים