הרשת מתהדקת

כמה זמן עוד יכול הרוע האכזר להשתולל הצינה כבר שוררת ברוח הסתיו השדים המסואבים כבר מפוחדים בלבם מיואשים בימיהם האחרונים

לי הונג-ג'י 14 בספטמבר 2002