Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ועידת הפא בדרום מזרח ארה"ב לשנת 2003 נערכה בחגיגיות מאסטר לי הגיע באופן אישי ללמד ולבאר את הפא

דצמ' 2, 2003 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)


ב-29 לנובמבר 2003, 1,500 מתרגלי פאלון דאפא בקרוב מצפון אמריקה ומדינות אחרות התאספו במרכז הקונגרס העולמי באטלנטה כדי להשתתף בועידת שיתוף ההתנסויות בדרום-מזרח ארה"ב לשנת 2003.

בשעה 14:40, המורה המכובד שלנו הגיע לועידה לקול מחיאות הכפיים החמות של המתרגלים ולימד וביאר את הפא במשך ארבע שעות. במהלך ההרצאה שלו, המאסטר שב והדגיש את חשיבות הבהרת האמת, ואמר למתרגלים שהמטרה העיקרית של הבהרת האמת היא להציל יצורים חיים.

במהלך ועידת הפא, המתרגלים חלקו את התנסויותיהם בשיפור השין-שינג [טבע הלב, האופי המוסרי], בטיפוח בתיקון-הפא ואת התנסויותיהם בהבהרת אמת בלתי פוסקת לכל שכבות החברה. מתרגלת בת 12 חלקה את התנסויותיה בחדר צ'אט באינטרנט שם למדה להכיר יותר מ-100 חברים ועזרה להם ללמוד על המצב האמיתי של פאלון דאפא. החברים האלה העריכו את כנותה, טוב ליבה ואת השקפותיה שמעבר לגילה.


מה שיוצר ניגוד חד עם הרדיפה בסין, פאלון דאפא מעבר לים, במיוחד בצפון אמריקה, זכה בהכרה מהחברה ובפופולריות. אם ניקח את ועידת הפא הזו כדוגמה, ממשלות רבות בג'ורג'יה, ארגונים לא ממשלתיים, ראש העיר וחברי קונגרס שלחו מכתבי ברכה לועידת הפא והביעו את מיטב איחוליהם להצלחה מלאה של ועידת הפא. הם קיוו שמתרגלי הפאלון דאפא שסובלים מרדיפה בסין יקבלו את החופש שלהם בקרוב. ראש העיר של קולומבוס הכריז על נובמבר כחודש פאלון דאפא של העיר.

אחרי סיום ועידת הפא, מתרגלים רבים המשיכו לדון בדרכים טובות יותר להבהרת האמת.