(Minghui.org)

(מקור: אפוק טיימס)

למגפת הסארס הייתה השפעה מרה על הכלכלה והפוליטיקה של סין. כבר מן ההתחלה, מחלקת התעמולה של הועידה המרכזית של המפלגה הסינית פרסמה פקודות לכל אמצעי התקשורת במדינה ודרשה מהם להגן בזהירות על ידיעות בנוגע למשבר הכלכלי, משיכות מהבנקים ומצב האבטלה והביטחון הציבורי המתדרדרים. בנוסף, הועברו פקודות שיש על דעת הקהל להיות ממוקדת בתקיפת הפאלון גונג. אזורים שונים נדרשים להפיק מאמרים שעושים דמוניזציה לפאלון גונג וגם לארה"ב. בעיתונים הללו ובכתבי-העת שסביר להניח שיסטו מקו המפלגה, מחלקת התעמולה הציבה בנוסף לכך גם פקידים שישהו עמם ויפקחו בקפדנות על "חדשות רעות" כדי שלא יופצו לציבור.

בייג'ינג במגפת הסארס
הפקודות הללו הועברו דרך פגישות מיוחדות וניתנה להם חשיבות גבוה במיוחד. הנושא העיקרי ממחלקת התעמולה היה "לשאוף לאבטח את הכלכלה, לתקוף את פאלון גונג ולהשמיץ את ארה"ב."

מחלקת התעמולה של הועידה המרכזית של המפלגה הסינית מפרסמת לעתים קרובות בקשות לחדשות כדי ליצור קונצנזוסים. להלן מסמך פנימי ממחלקת התעמולה של בייג'ינג. לפי דרישות ממחלקת התעמולה של הועידה המרכזית בנוגע לשליטה באמצעי התקשורת, העיתונות בבייג'ינג ובמקומות אחרים עדיין פועלת לפי תוכן המסמך הזה.

(1 לאוגוסט, 2002) הפרסום ה-28 של "בולטין לעיתונות" מאת מדור החדשות של מחלקת התעמולה של ועידת המפלגה של בייג'ינג

כל יחידות העיתונות המוניציפליות: לפי הנחיות רלוונטיות ממחלקת התעמולה של הועידה המרכזית של המפלגה, עניינים הנוגעים לעיתונות שיש לשים לב אליהם:

1. הגבירו פרסום ההיבטים החיוביים של התעשייה הפיננסית. יש לטפל בזהירות בדיווחים הנוגעים בבנקים של סין. יש להשתמש במסמכים כללים מסוכנות החדשות שינהוא כדי לדווח על רפורמות במחלקות הפיננסים והביטוח, שינויים בסגל ותקריות לא צפויות. 2. אין לדווח על פעילויותיו ודעותיו של המלומד ההונג-קונגי ג'אנג ווצ'אנג. 3. אין לדווח עוד על המקרה של לאי צ'אנגשינג ללא רשות. 4. אין לדווח על בעיות הקשורות לתחזוק הארמון האימפריאלי. 5. יש לטפל בזהירות בדיווחים הנוגעים לעצירות בשוק המניות. 6. שימו לב לנטייה כלפי אידיאולוגיה אמריקנית. 7. אל תבואו או תדווחו על פעילויות  של פורומים של אמצעי התקשורת שלא אושרו. 8. אל תדווחו על שעור האבטלה הקרוב לקו האדום 9. אל תשמיצו או תפלו נגד סרטים שהופקו במדינה בדיווחי חדשות.