(Minghui.org)

מתרגלי הפאלון דאפא מפרובינציה היי-לונג-ג'יאנג מתנדבים לתקן את הכבישים המקומיים ומאמתים את הדאפא באמצעות פעולותיהם. האירועים הללו התרחשו בעיר  שואן-צ'ן, פרובינציה היילונג-ג'יאנג.קציר הסתיו של 2004 התקרב וכבישי העפר של אזורי הכפר היו במצב קשה, מלאים בבליטות ובבורות. בימים גשומים הכבישים היו בוציים וקשים להליכה. בכל שנה העיר מארגנת אנשים לתקן את הכבישים לפני קציר הסתיו. השנה לא הייתה שום קרן לרווחת הציבור. היה קשה לעשות דברים ללא כסף ואנשים לא רצו לעשות זאת בעצמם. להנהגת הכפרים היו כאבי ראש כשחשבו איך לתקן את הכבישים. במצב זה החליטו מתרגלי הפאלון דאפא להתנדב לתקן את הכבישים למען הכפרים. הם החליטו תחילה לתקן את דרכי התנועה הראשיים של העיר כולה ואת הדרכים הבוציות והקשות ביותר.

הכביש מאחורי הקיר העורפי של חצר ביה"ס התיכון בעיר היה מאד שקוע, ובכל פעם שהיה גשום, התלמידים היו צריכים לשאת את אופניהם וללכת בתוך הדרך הבוצית למרחק של 100 מטר כדי להגיע לביה"ס. הנהלת ביה"ס לא ידעה מה לעשות בנוגע למקטע כביש זה, וממשלת העיר לא עשתה דבר בנידון. מתוך התחשבות בילדים, מתרגלי הדאפא החליטו לתקן את מקטע הכביש הזה קודם. יותר מ- 100 מתרגלי דאפא מהכפרים השונים של העיר נטלו חלק בתיקון המקטע של הכביש. מתרגלים האלו כללו סבתות בשנות ה- 80 שלהן וילדים צעירים בני 11. מתרגלי הדאפא נידבו כוח-אדם ועגלות. הם נידבו את עגלות השוורים והחמורים של משפחותיהם ואת כלי הרכב בעלי 3  ו- 4 גלגלים לתיקון הכביש. כדי לא לפגוע בזמני השיעורים בבית הספר, המתרגלים עבדו בשבתות ובימי ראשון. הם גררו את העפר לתיקון הכביש ממקומות הרחוקים כמייל (כקילומטר וחצי – המת') מהמקום. לאחר מכן, ביה"ס תרם למתרגלים שאריות לבנים מבניית המבנה בשביל תיקון הכביש. וכך הכביש תוקן.

כשהתלמידים הלכו בכביש המתוקן הם ידעו כולם שמתרגלי הפאלון גונג תיקנו את הכביש. כולם למדו שהפאלון דאפא הוא טוב ושמתרגלי הדאפא הם אנשים טובים. לפני עבודה זו של תיקון הכביש היה קשה משום מה להסביר לסגל ההוראה של ביה"ס את האמת על הפאלון דאפא, אבל התנהגותם של מתרגלי דאפא העובדים יחד כקבוצה ומתקנים את הכביש הרשימה אותם עמוקות. מורים רבים היו עדים להתנהגותם האדיבה והבינו שפאלון דאפא הוא טוב. מורה אחד אמר: "ביה"ס התיכון לא היה מסוגל לעשות כלום וממשלת העיר לא עשתה דבר. אלו מתרגלי הפאלון גונג שתיקנו את הכביש".

כשמתרגלי דאפא רק התחילו בעבודת תיקון הכביש - תחנת המשטרה המקומית, מנהלי הביטחון הציבורי וצוותים שונים של חטיבות הייצור - כולם באו לפקח אחר מתרגלי הדאפא. לאחר שראו שכל מתרגל עשה את עבודת תיקון הכביש בהתנדבות ושהם עשו מעשה כה טוב, כולם עזבו.

היה מקטע כביש אחד שהיה מאד קשה לביצוע. מקטע הכביש הזה נמצא במערב הכפר, היכן שממוקם ממשל העיר. לאחר שהכביש תוקן ע"י מתרגלי דאפא, הכפריים התרגשו מאד. כאשר הנהגים העוברים והשבים ראו שהדרך מתוקנת למצב כה טוב, הם כולם "סימנו עם האגודל למעלה". כפרי אחד שביתו סמוך  לכביש התנדב לאמץ את מקטע הכביש הזה. בכל פעם שהכביש ניזוק ע"י כלי הרכב העוברים, הוא מתקן מיד את הנזקים ואומר לעוברים והשבים: "הכביש הזה תוקן ע"י מתרגלי הפאלון גונג, אנו לא יכולים כל הזמן לעשות נזקים לכביש".

מתרגלי הדאפא נטלו יוזמה לתקן את הכבישים בכפרים שלהם. אם הייתה צריכה להיעשות עבודה גדולה כלשהי - מתרגלי הדאפא מכפרים שכנים התאספו יחד לתקן את הכביש. יש מתרגל דאפא אחד שבכל פעם שהוא מקבל דיסק VCD חדש של הבהרת אמת, הוא מביא את נגן הVCD- שלו ומקרין לכל משפחה ומשפחה. מזכיר הכפר גם הכיר בכך שהפאלון דאפא הוא טוב, והוא התרגש כשראה שמתרגלי הדאפא חושבים קודם על אחרים ולקחו את היוזמה כדי להתנדב לתיקון הכביש. הוא גם הוביל את הכפריים להשתתף בתיקון הכביש. הוא אמר: "אם הרשויות ירצו שוב לעצור את מתרגלי הפאלון גונג, ללא ספק, אני אודיע לכם מראש. אין שום סיבה שאנשים טובים כאלה צריכים להיעצר. לא אכפת לי מה הממשלה אומרת, המוניטין של הפאלון דאפא כאן שוקם לחלוטין".

בכביש המרכזי שעבר דרך אחד הכפרים הייתה גומה גדולה מלאה מים, וכלי הרכב העוברים היו צריכים להקיף את כל הכפר. מתרגלי הדאפא של הכפר עבדו כל אחר הצהרים כדי למלא אותה. ביום השני  התאספו מתרגלי הפאלון דאפא של העיר כולה יחד כדי לתקן את הכביש. כשמתרגלי דאפא הלכו ברחוב, האנשים שראו אותם צעקו: "פאלון דאפא נהדר!". ראש אחד הכפרים אמר למתרגל אחד: "אנא, עזור לתקן את הכבישים בכפרנו. אם הכפר לא מספק לך ארוחה בוא לאכול בביתי". כפרי אחד הציע את הדחפור שלו לתיקון הכביש עם מתרגלי הדאפא. כמה כפריים בישלו ארוחות וסיפקו מים חמים, חנויות קטנות הציעו גלידה ומי-מעיין.

מתרגלי הדאפא תיקנו את הכביש בהתנדבות וללא תשלום. בכפר אחד החליטו לגמול למתרגלי הדאפא ב- 3000 יואן. הם אמרו שמתרגלי הדאפא יכולים לנצל את הכסף לכל מטרה. הכסף הזה אינו מספיק לתשלום עבור עבודת תיקון הכבישים – הוא יותר כמו בונוס! הרמקולים של הכפר שידרו: "מתרגלי הפאלון גונג תיקנו את כבישי הכפר שלנו, זהו הפאלון גונג שבאמת סלל את הדרך הגדולה". מתרגלי הדאפא גם הבינו שלאמת את הדאפא עם פעולות ממשיות באמצעות תיקון הכבישים השיגה תוצאה טובה מאד. כמה מתרגלים שלא היו כה מתמידים, ושהייתה להם מנטאליות של פחד ולכן לא "יצאו" קודם לכן – יצאו הפעם ביוזמתם. אלו שלפני זה לא העזו להבהיר את האמת גם הם יצאו והחלו להבהיר את האמת על פאלון דאפא. לכל מתרגלי הדאפא הייתה מנטאליות נכונה. הם לא ביקשו כל גמול והביאו את ארוחותיהם עימם. בהפסקה הם שלחו מחשבות נכונות ביחד ושיתפו התנסויות. הם היו ברורים לגבי הנקודה הבסיסית שעבודה זו לא הייתה בשביל לעשות מעשים טובים למען החברה האנושית. זה היה בשביל לאמת  את הדאפא. בדרך זו הם הציגו  את ההוד וההדר של הדאפא.