תרגול קבוצתי בצ'נגדו בפרובינציית הביי סין בבוקר


ועידת שיתוף התנסויות בספטמבר 1998