(Minghui.org)

מנהל משרד הטבק לומד את האמת על פאלון גונג ורוצה לקבל אינפורמציה נוספת מהאינטרנט

ב- 25 במרץ הלך מתרגל פאלון דאפא שגר בשנדונג לבית מנהל משרד הטבק כדי לתקן את המחשב שלו. בשיחתם, הם דיברו על החדשות המפוקפקות מתחנת הטלוויזיה הממשלתית CCTV. המתרגל ניצל הזדמנות זאת להבהיר את האמת על פאלון גונג, והוא הזכיר את הסוגיות המפוקפקות באירוע המבוים "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן." הוא הצביע על העובדה שבקבוק הספרייט ששימש כמיכל נפט, בין רגליו של וואנג ג'ינדונג (אחד שהצית עצמו כביכול) לא ניזוק אחרי השריפה. הוא גם דיבר על הרדיפה של פאלון גונג והזכיר שפאלון דאפא נפוץ בכל העולם. המנהל של משרד הטבק הקשיב בתשומת לב, והביע הכרת תודה לנוכח שמיעת האמת, התבטאה במילותיו והבעתו.

המנהל אמר:"אחרים יודעים הרבה עובדות; אולם אני לא יודע בכלל הרבה. יש לי מחשב בבית, כמו לאחרים, אבל אני לא יודע איך להשיג מידע מהאינטרנט. אני לא שואל את העובדים שלי בגלל הבושה. אני מוטרד מיכולתי העלובה בהתמודדות עם המחשב."

המתרגל צייד אותו בקישורים הנדרשים בכדי לגשת לאינטרנט ונתן לו כמה כתובות של אתרי אינטרנט. המתרגל לקח בחשבון את נושא הבטיחות באינטרנט. לכן הוא הוריד את התוכנות המתבקשות והתקין 'חומת אש' על המחשב. המנהל ואשתו התרגשו עמוקות מהאמת והחמלה של המתרגל. הם הודו למתרגל פעמים רבות בזמן שנפרדו ממנו לשלום, המנהל נופף בידו לשלום עד שהמתרגל התרחק.

שוטר בכיכר טיאנאנמן:" ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן מזויפת"

באוגוסט 2003, חברתי הטובה קנתה משהו בצ'נג-דו עם בנה ואחיינה. אחיינה החליף באותו זמן קריירה ופרש מהמשטרה בבייג'ינג. בזמן שעבד שם, יצא ששמר בכיכר טיאננמן מספר שנים. לכן היה לו ידע רב בנוגע לרדיפה של פאלון גונג בכיכר טיאננמן. בשנים האחרונות אף אילצו אותו להשתתף ברדיפה.

בצהריים שאלתי אותו "מאחר שהיית שוטר בכיכר טיאננמן בשנת 2001, האם אתה יכול לספר מה קרה עם מקרה 'ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן'?" הוא ענה מיד:"זה היה מזוייף".

שאלתי אותו שוב:"אמת או זיוף?" הוא אמר ברור "זה היה לגמרי זיוף. הייתי שוטר בכיכר טיאננמן באותה תקרית."

חברתי, בנה, ובעלי שמענו בבירור "ההצתה העצמית בכיכר טיאנאנמן" הייתה הנחייה ממשטרו של ג'יאנג זמין ולגמרי מזויפת.