תערוכת האמנויות "אמת, חמלה, סובלנות" מציגה את נצחון הרוח והצדק על האלימות ברדיפה האכזרית נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין.