(Minghui.org)

מפקח בניה עם חוש צדק

הבהרתי את האמת לכמה עובדי בנין באוטובוס. מפקח כבן 40 אמר לי: "זה כל כך לא הוגן. אני אסביר את כוונתי בפעם אחרת".

כמה ימים לאחר מכן, כשפגשתי אותו שוב, הוא אמר לי: "היו שני מתרגלים בצוות שלי. הם נסעו לבייג'ינג לעתור, ופקידי המחוז גרמו להם לסבול. לאחר הם עבדו בשבילי, והרשויות אילצו אותם לדווח להם כל שבוע. פעם אחת פקידי המחוז קראו לי וביקשו ממני שאומר למתרגלים שהם צריכים לדווח להם. התעצבנתי וצעקתי עליהם בטלפון: 'תקשיבו טוב, שני העובדים האלה הם העובדים הכי טובים שלי. אם תמשיכו להטריד אותם, אני אומר להם ללכת שוב לבייג'ינג'. הם נעשו מפוחדים ואמרו, 'בסדר, בסדר, הם לא צריכים לדווח אלינו שוב'. כתוצאה מכך, אף אחד לא הטריד את המתרגלים שוב".

אמרתי לו: "הגנת על המתרגלים, והמעשה הטוב שעשית יתוגמל במזל טוב!"

אחרי כמה ימים הוא התקשר אלי: "פגשתי מתרגל נוסף. אתם פשוט נהדרים! אני אהיה מעוניין להצטרף לקבוצה מאוחר יותר". אמרתי: "אנחנו מקבלים אותך בברכה! אני באמת אשתדל לעזור לך".

מנהל ביה"ס מקדם את פאלון דאפא ועוזר להבהיר את האמת על הרדיפה

למנהל ביה"ס בעיר נאן-ג'ינג, במחוז הנאן, היה חבר לכיתה שתרגל פאלון דאפא. המתרגל הבהיר את האמת למנהל ולכל משפחתו. המשפחה הבינה שפאלון דאפא הוא טוב ונוכחו בטבע המרושע של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). מנהל ביה"ס פרש מהמפלגה, ואחריו גם אשתו, ילדיו ונכדתו פרשו מהמפלגה ומהארגונים השייכים לה. הם חגגו את יום ההולדת של אשתו בתרומה של 200 יואן לעזור בהפקת חומרי הבהרת אמת.

מאז שהמנהל למד את האמת אודות פאלון דאפא, הוא לא חלה. הוא הביע את תודתו במקרים רבים לדאפא ולמורה. כעת הוא קורא לעיתים קרובות ספרים וחומרים של פאלון דאפא, מקדם את הדאפא בגלוי לציבור וחושף את המעשים הרעים של המשטר הקומוניסטי.