(Minghui.org)

ב- 26-21 בספטמבר 2007 נערכה תערוכת האמנות "אמת-חמלה-סובלנות" בסנדאי שביפן. בתערוכה, ה-11 במספר ברחבי יפן, ביקרו תושבים מקומיים רבים.


תלמידי ביה"ס יסודי מתבוננים ביצירות האמנות


לומדים את התרגולמתבוננים ביצירות האמנות

בכל יום אנשים רבים הגיעו לתערוכה, ביניהם פוליטיקאים, סטודנטים, ילדים, עקרות בית ומערביים. הם התבוננו ביצירות האמנות, חלקם רצו לדעת יותר על הפאלון גונג והיו שרצו ללמוד את התרגילים.

מארח התערוכה אמר כי יותר ויותר יפנים מתעניינים כיום בפאלון גונג. באמצעות התערוכות רבים מהם למדו את האמת על הפאלון גונג ועל הרדיפה האכזרית המתרחשת בסין והם התקשו להאמין כי רדיפה כזו יכולה להתרחש במאה ה-21. אנשים עודדו את המתרגלים להמשיך להבהיר את האמת. מספר אנשים אמרו כי על אף שהכלכלה בסין מתפתחת, הפרות זכויות האדם הן חמורות כמו בצפון קוריאה. היו גם כמה סינים שהגיעו לצפות בתערוכה וגברת סינית אחת שיבחה את המתרגלים על אומץ לבם.

אנשים רבים למדו את העובדות והיו שהתחילו לתרגל פאלון דאפא לאחר שהתבוננו בתערוכת האמנות.