(Minghui.org)

ב-4 ביוני 2007 הוצגה תערוכת האמנות "אמת-חמלה-סובלנות" בספריה המרכזית בקייפ-טאון שבדרום אפריקה.


תערוכת האמנות אמת-חמלה-סובלנות הוצגה בספריה המרכזית בקייפ-טאון, דרום אפריקה

העבודות שהוצגו בתערוכת האמנות הן יצירותיהם של אמנים יוצאי דופן המגיעים מרקעים שונים. באמצעות תרגול הפאלון גונג השיגו אמנים אלה בריאות פיזית והתעלות רוחנית. הם שילבו את הבנותיהם האישיות ואת ההתנסויות שלהם בעבודתם האמנותית באמצעות טכניקות ציור מסורתיות כדי להביע בהירות, טוהר ואת החמלה הנעלה שהאמנות אמורה להכיל. באמצעות האמנות שלהם, מציגים האמנים את שאיפתם להגיע אל האחדות של השמיים והאדם. בנוסף, האמנים גם תארו את הרדיפה האכזרית אותה נושאים מתרגלי הפאלון גונג בסין במשך שמונה השנים האחרונות, והציגו את הרוח האצילה והבלתי מתפשרת של אותם מתרגלים המאמינים ב"אמת-חמלה-סובלנות". האמנים מקווים לעזור לאנשים נוספים ללמוד על הפאלון גונג ועל הרדיפה כדי שיסייעו להביא לסיומה בהקדם האפשרי.

במהלך התערוכה, הציע צוות הספריה עזרה רבה והביע התעניינות כנה בתערוכה. אנשים מקומיים שהגיעו לשאול ספרים בספריה התבוננו בתמונות. חלקם העריכו את רמת הטכניקה הגבוהה של הציורים ואת היופי של הטיפוח. אחרים הזדעזעו מרדיפת הפאלון גונג בסין והבינו טוב יותר את טבעה המרושע של המפלגה הקומוניסטית הסינית.