(Minghui.org)

החל מה-30 ביולי ועד ה-10 באוגוסט, הוצגה בעיר פטרוזאבודסק שברוסיה, תערוכת האמנות הבין-לאומית "אמת-חמלה-סובלנות". רבים מתושבי העיר הגיעו לצפות בתערוכה.תערוכת האמנות הציגה את רוחם האצילית והבלתי מתפשרת של תלמידי הדאפא ואת יציבותם לנוכח הרדיפה

יצירות האמנות נוצרו על-ידי אמנים בולטים המגיעים מרקעים שונים. האמנים האלו השיגו שיפורים נפלאים בגוף ובנפש לאחר שהחלו לתרגל בשיטת פאלון דאפא. תוך שימוש בטכניקות אמנותיות מסורתיות כדי להביע בהירות, טוהר וחמלה, הם נתנו מהבנתם את החיים ואת חוויותיהם מתרגול הפאלון דאפא. באמצעות יצירותיהם, הם מביעים את כמיהתם לטוב לב ולהרמוניה בין השמיים לבני-האדם. באמצעות טכניקות אמנותיות, האמנים חשפו את הרדיפה האכזרית אותה חשו על בשרם מתרגלי פאלון גונג בסין במהלך שמונה השנים האחרונות, וכן הביעו את הערכתם לשימור רוחם אצילת הנפש של מתרגלים המאמינים ב"אמת-חמלה-סובלנות". תוך שימוש בשפת האמנות, האמנים מקווים לעזור לאנשים נוספים ללמוד את האמת, להפנות תשומת לב לרדיפה ולעזור להביא לסיומה במהירות האפשרית.