(Minghui.org)

חודש ספטמבר מביא עמו את תחילת האביב בקייפטאון שבדרום אפריקה. מתרגלי פאלון גונג הציגו תערוכת אמנות בת שלושה ימים בספריית אוניברסיטת Western Cape.


אנשים טובי לב חותמים על עצומה לתמיכה במאמצי מתרגלי הפאלון דאפא בהתנגדותם לרדיפה


סטודנטים מאוניברסיטת Western Cape מקשיבים בתשומת לב כשמתרגלי פאלון דאפא מספרים להם את הסיפור האמיתי שמאחורי כל תמונה ותמונה.


תערוכת האמנות "אמת-חמלה-סובלנות" הוצגה בספריית אוניברסיטת Western Cape


אוניברסיטת Western Cape, הממוקמת באזור המוזיאון שבצפון קייפטאון, הוקמה לפני 50 שנה. על אף שההיסטוריה של האוניברסיטה אינה ארוכה, ראשית ימיה והרקע שלה הם בעלי חשיבות רבה, כיוון שהייתה עדה למעבר מעידן האפרטהייד לתקופה שאחריו.

סטודנטים ממדינות רבות באו לראות את תערוכת האמנות. הם הגיבו בהתלהבות ליצירות האמנות ושיבחו את כישוריהם הנפלאים של האמנים. העבודות המוצגות בתערוכה הן יצירותיהם של אמנים יוצאי דופן המגיעים מרקעים שונים. באמצעות תרגול הפאלון גונג השיגו אמנים אלה בריאות פיזית והתעלות רוחנית כשהם שיפרו את טבעם המוסרי באמצעות תרגול הפאלון דאפא. הם שילבו את הבנותיהם האישיות ואת ההתנסויות שלהם בעבודתם האמנותית כדי להביע את הבהירות והחמלה של שיטת התרגול. היצירות מביעות את השאיפה הנצחית לאידיאל המתקיים בין האדם לשמיים - עולם של הרמוניה. האמנים מתארים בעבודותיהם גם את הרדיפה האכזרית אותה נושאים מתרגלי הפאלון גונג בסין במהלך שמונה השנים האחרונות, והם מציגים את הרוח האצילה ומלאת החמלה של המתרגלים המגינים על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות".

כשהסטודנטים באוניברסיטת Western Cape התבוננו ביצירות המוצגות בתערוכה הם הופתעו מהרדיפה ומהעינויים הנכפים על מתרגלי הפאלון דאפא על-ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). חלקם העירו: "קשה לדמיין שעדיין קורים דברים כאלו בסין!" חלקם שאלו: "מדוע מתרחשת רדיפה כזאת כיום בסין?" המתרגלים הסבירו שטבעה המרושע של המפלגה הקומוניסטית הסינית קובע שהיא לא יכולה לסבול את העובדה שיותר ממאה מיליון אנשים מאמינים ב"אמת-חמלה-סובלנות". לאחר שהקשיבו להסברי המתרגלים, הסטודנטים הביעו את אהדתם וחתמו על עצומה לתמיכה במאמצי המתרגלים בהתנגדותם לאלימות ולרדיפה האכזרית.