(Minghui.org)

ב-10 בנובמבר 2009 הגיע הו ג'ינטאו, יו"ר ההמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), לביקור במלזיה. מתרגלי פאלון גונג הגיעו למקום בו אמורה הייתה לעבור שיירת המכוניות של הו כדי להעביר לו את המסר הכתוב על הכרזות שנשאו: "פאלון דאפא הוא טוב", ו"לעצור מיד את הרדיפה של הפאלון גונג".

מתרגלי פאלון גונג נושאים כרזות

מתרגלי פאלון גונג נושאים כרזות בגשם במקום בו אמורה הייתה לעבור שיירת המכוניות של ראש המשטר הסיני בשדה התעופה בקואלה לומפור

 

עננים שחורים כיסו את השמיים כאשר שיירת המכוניות של ראש המפלגה הקומוניסטית עשתה את דרכה משדה התעופה בקואלה לומפור. מתרגלי פאלון גונג נשאו כרזות הקוראות לעצור את הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין, למרות הגשם שירד.

שני שוטרים הגיעו למקום וביקשו לקפל את הכרזות. הם לא הבינו סינית ובתחילה דיברו בנוקשות. אך לאחר שהבינו כי הארבעה הם מתרגלי פאלון גונג הם ריככו את טון הדיבור שלהם.

אחד השוטרים שמע על הפאלון גונג ואמר למתרגלים "אנחנו מבינים, פאלון גונג זה דבר טוב מאוד".

לאחר מכן השוטרים שאלו מה כתוב על הכרזות. "לעצור את הרדיפה של הפאלון גונג. אתה יכול לפרוש אותם ולהסתכל" אמרה לו אחת המתרגלות. השוטרים אכן רצו לראות את הכרזות וביקשו מהמתרגלים לפרוש אותן.

המתרגלים אחזו במטריות כדי להגן על השוטרים מפני הגשם וסיפרו להם על הרדיפה שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג. השוטרים הופתעו לשמוע כי המתרגלים הגיעו למקום כדי להחזיק בכרזות האלה, למרות הגשם הכבד שירד.

אחד המתרגלים אמר להם "הרדיפה שמנהלת המק"ס נגד הפאלון גונג נמשכת, ומאז שיו"ר המק"ס, הו ג'ינטאו, הגיע למלזיה, החלטנו להגיע לכאן כדי להעביר לו מסר - לעצור מיד את הרדיפה נגד הפאלון גונג".

לפני שעזבו את המקום, המתרגלים נתנו לשוטרים את הספר "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית הסינית" ועלוני מידע על קצירת האיברים המזוויעה ממתרגלי פאלון גונג חיים שמנהלת המק"ס.