(Minghui.org)

(קלירויסדום) המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) רודפת את הפאלון גונג כבר 10 שנים. הגיע הזמן לפורר אותה לחלוטין – כוח הרשע המפלצתי ההורס את האנושות – ולעצור את הרדיפה.

ב-25 באפריל 1999, כשהחל הדיכוי של פאלון גונג על ידי המק"ס, יותר מעשרת אלפים מתרגלי פאלון גונג הגיעו לבייג'ינג כדי לעתור בדרכי שלום למשרד העתירות של המדינה. היו להם שלוש בקשות פשוטות מאוד: לשחרר את מתרגלי הפאלון גונג שנעצרו בטיאן-ג'ין, לאפשר למתרגלים לעסוק כחוק בפאלון גונג ולאפשר למתרגלים להוציא לאור כחוק את ספרי הפאלון גונג.

באותו יום, באמצעות שיחה ידידותית בין נציגי המתרגלים לבין פקידי ממשל רלוונטיים במועצת המדינה, ובאמצעות השקט והשלווה הראויים לציון והאמונה הנכונה הבלתי מעורערת של מתרגלי הפאלון גונג שעמדו מחוץ למתחם ג'ונג-נאן-האי (קריית הממשלה המרכזית), התמוססה מזימת הרדיפה שנרקמה על ידי ג'יאנג זמין ולואו גאן.

אולם מול טוב הלב והטוהר, ומול העובדה הפשוטה שהמתרגלים הציגו בבירור שאמת-חמלה-סובלנות זה טוב ושהפאלון דאפא הוא טוב, ראש המשטר הקומוניסטי הפך מול כל זה לקנאי ולמפוחד אפילו יותר. כך, לאחר שלושה חודשים של מזימות ומניפולציות הוא הנחית את הרדיפה המקיפה נגד הפאלון גונג ב-20 ביולי 1999, תחת האמתלה של "הגנה על כוח המדינה".

נכון להיום הרדיפה נמשכת כבר יותר מעשר שנים במהלכן המשטר הקומוניסטי ביצע פשעים אכזריים נגד מטפחי הפאלון דאפא, תחת העין הפקוחה של השמים. כל אחד ואחד מחובות הדמים שהמשטר חב לפאלון גונג נרשם, וההשפעה ההרסנית של המק"ס על המוסר האנושי היא מכריעה. מספר האנשים שנהרסו בגלל שקרי המשטר הקומוניסטי ופעולות הטרור שלה הוא מדהים. בעתיד הקרוב השמים יאפשרו לכל האנשים לראות בבירור שהמק"ס היא רוע מפלצתי ההורס את האנושות כולה, ושהחיים שקופחו בידיה הם לא רק 80 מיליון מתוך העם הסיני וכמה אלפי מתרגלי פאלון גונג. הטבע שלה במהותו קובע שככל שהיא ממשיכה להתקיים, כך היא תמשיך לטרוף ולהרוס חיים.

היום הגיעה העת לפורר באופן מוחלט את הרוע המפלצתי – המק"ס – ולהפסיק באופן מוחלט את הרדיפה. אנו מקווים שבקרוב כל האנשים ייטלו יוזמה לחפש את האמת ולראות את העובדות בבירור, להתלכד לזרם אחד רחב ועוצמתי של צדק, ולשלוח את המק"ס מטה לעונש הסופי המגיע לה.