(Minghui.org)

הרדיפה הנוראה שמנהלת המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) נגד הפאלון גונג נמשכת כבר 10 שנים. ביום השנה העשירי לרדיפת הפאלון גונג בסין מועצת עיריית שיקאגו, העיר השלישית בגודלה בארה"ב, העבירה ביום ה-29/7/2009 את ההחלטה המצהירה: "ארה"ב חייבת לגנות את הרדיפה המתמשכת של פאלון גונג ועליה לעשות את כל המאמצים לסיים מיידית את רדיפת הפאלון גונג בסין". "זו גם חובתנו כבני אנוש להעלות את המודעות ההכרחית להפסקת פשעים נוראיים נגד חברינו בני האדם ללא התחשבות בעלות".

חברי מועצת העיר שיקגו

הואיל, ופאלון גונג היא שיטה רוחנית מסורתית סינית הכוללת תרגול ומדיטציה, בעלת עקרונות המבוססים על אמת חמלה וסובלנות;

והואיל, והמטרה היא שיפור עצמי, של האנשים המתרגלים את הסט של חמשת התרגילים העדינים בשיטת הפאלון דאפא, תרגילי מדיטציה, ושואפים לחיות לפי העקרונות של אמת חמלה וסובלנות;

והואיל, ומאז ששיטת הפאלון גונג שהוצגה לראשונה בסין בשנת 1992 על ידי מייסד השיטה מר לי הונג-ג'י ומתורגלת כיום על ידי 100,000,000 אנשים ב-80 ארצות;

והואיל, ולי הונג-ג'י או "המורה לי" (""Master Li) הרצה על פאלון גונג ברחבי העולם וקבל מעל 600 פרסי הוקרה, והיה מועמד שלוש פעמים לקבלת פרס נובל לשלום;

והואיל, ומאז חודש יולי 1999 כשנשיאה לשעבר של סין פתח במערכת "השמדה" נגד הפאלון גונג, מאות אלפי מתרגלי פאלון גונג נעצרו ועונו על אמונתם;

והואיל, וזו אחריותם על האומות החופשיות והדמוקרטיות לגנות מעשי פשע נגד האנושות והתעלמות בוטה מחיי אנוש בכל מקום בו הם מתרחשים;

והואיל, וחודש יולי 2009 הוא ציון ליום השנה העשירי לרדיפת הפאלון גונג; ועיריית שיקגו העבירה את ההחלטה שלהלן בחודש נובמבר 2002: "ארה"ב תשתמש בכל פורום ציבורי או פרטי אפשרי, לדחוף ולזרז את המשטר של הרפובליקה העממית הסינית לשחרר את כל מתרגלי הפאלון גונג ממעצרים ובתי כלא, ולשים קץ לנוהג של עינויים, יחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל, נגדם ונגד אסירי מצפון אחרים;

ולכן, הוחלט שמועצת עיריית שיקגו תחדש את ההחלטה שעברה לפני 7 שנים המצהירה שעל ארה"ב לגנות את הרדיפה המתמשכת של פאלון גונג, ותעשה את כל המאמצים לסיים מיידית את רדיפת הפאלון גונג בסין.

טוני פרקוינקל מחלקה מנהלית של מועצת העיר הרביעית

 

תמונת ההצהרה