(Minghui.org)

למתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג פו-צ'ון מהעיירה יו-שו בעיר פו-שון היו בעבר חיים קשים עקב המחלות שלו ושל אשתו. הוא סבל מהתנוונות שרירים ואשתו מדיכאון, כאבי ראש וכאבי לב. אחרי שלמדו פאלון גונג שניהם החלימו וחייהם נעשו טובים יותר.

במארס 2008 נעצר בנו של מר ג'אנג על שתלה חומרי הבהרת אמת לחשוף את הרדיפה נגד הפאלון גונג. שוטרים הגיעו לביתו של מר ג'אנג ערכו בו חיפוש ובזזו אותו. מר ג'אנג הצליח להימלט מידי השוטרים. אבל ב-3 בספטמבר 2011 כשתפסו אותו, הכו אותו עד שנפל ואפו שתת דם. אשתו ניסתה לעצור בעדם והשוטרים עצרו את שני בני הזוג. מר ג'אנג נשלח למרכז מעצרים בשין-בין.

משפחתו שכרה עורך דין מבייג'ינג לייצג אותו. בית הדין הפלילי בשין-בין העמיד לדין את מר ג'אנג  ב-13 ביולי 2012. עורך הדין כפר באשמה והציג את הטיעונים הבאים כנגד ה"האשמות":

1. ידוע שמר ג'אנג פו-צ'ון מתרגל פאלון גונג. איזה חוק מדינה או תקנה הוא הפר? אף לא אחד. כלומר, מתרגלי פאלון גונג אינם מפרים חוקים כלשהם. אף אחד מ-300 הסעיפים בחוק הפלילי אינו מתייחס למתרגלי פאלון גונג.

2. להוריד חומרי פאלון גונג מהאינטרנט זו אינה פעולה בלתי חוקית. זוהי הבעה של חופש האמונה וחופש הביטוי, המוגנים בחוקה.

3. מתרגלי פאלון גונג מכינים ומחלקים חומרי מידע של פאלון גונג מה שמאושר על פי סעיף 35 בחוקה: לאזרח יש חופש ביטוי, חופש עיתונות, חופש האסיפה, חופש ההתחברות, חופש הצעדה וחופש המחאה.

דברי עורך הדין היו הגיוניים מאוד ובהתאם לחוק. בסוף השימוע עורך הדין סיכם בפני השופט שלפי החוק מר ג'אנג אינו אשם וצריך לשחרר אותו. אולם בית הדין גזר על מר ג'אנג בחשאי 3 שנות מאסר בכלא ללא הודעה כלשהי למשפחתו. בסוף אוקטובר 2012 הוא הועבר לכלא דא-ביי בעיר שן-יאנג.

אביו של מר ג'אנג בן ה-80 היה מודאג מאוד לאחר גזר הדין הבלתי חוקי. בני עיירתו של מר ג'אנג הבינו שמר ג'אנג נרדף רק עקב היותו מתרגל פאלון גונג. הם הכירו אותו כאדם טוב החי על-פי עקרונות מוסריים גבוהים של "אמת-חמלה-סובלנות". לפיכך התארגנו וחתמו על עתירה בדרישה לשחרר אותו.

לקריאה נוספת: מתרגל הפאלון גונג צאו דונג שעדיין כלוא לאחר שנפגש בחשאי בסין עם סגן יו"ר הפרלמנט האירופי, הגיש תלונה נגד הוועדה המנהלית של מחנות העבודה בכפייה