"האמנות של ג'ן - שן - רן" (בתרגום לעברית מסינית אמת-חמלה-סובלנות) היא תערוכה בין לאומית של קבוצת אמנים המציירים בסגנון ריאליסטי (ניו-רנסנס) ובסגנון סיני קלאסי. התערוכה קיימת משנת 2004. לאורך השנים התערוכה מתחדשת ונוספות יצירות חדשות באיכות גבוהה.

exh.jerus