(Minghui.org)

אחרי שמתרגלי פאלון גונג תבעו לדין שוטרים שרדפו אותם, השוטרים המעורבים עצרו ב-16 בפברואר 2012 יותר מ-30 מתרגלי פאלון גונג בלאי-יאנג, רונג-צ'נג, צ'נג-שאן, שי-דאו ומקומות נוספים. ידוע לנו שתשעה מביניהם נשלחו למחנות עבודה בכפייה. רבים מבין המתרגלים נאלצו לעזוב את ביתם מחשש למעצר.

מתרגלת הפאלון גונג גב' רן ג'ו-לינג מלאי-יאנג נעצרה באופן בלתי חוקי ב-8 בדצמבר 2011 בשער של קניון, על ידי שוטרים מקומיים בלבוש אזרחי. לאחר מכן פרצו שוטרים לביתה והחרימו חפצים אישיים רבים. על גב' רן גזרו שנה וחצי במחנה עבודה בכפייה, אבל המחנה סירב לקבלה עקב מצב בריאותה הגרוע.

בעלה שכר לה עורך דין מבייג'ינג ותבע לדין בשמה את סגן מנהל הביטחון פנים המקומי שינג ג'יאן-פינג עם עוד כמה סוכנים שהשתתפו במעצרה הבלתי חוקי. כעבור כמה ימים תיק התביעה שלה התקבל ונרשם כחוק.

ב-1 בפברואר 2012 קיבלה גב' רן הודעה מבית הדין שהיא מוזמנת לדיון בתביעתה שיתקיים ב-10 בפברואר. אולם לאחר מכן הודיע לה לפתע בית הדין שהוא דוחה את פתיחת המשפט בתואנה שהשופט בלימודים מחוץ לעיירה. כאמור, מיד לאחר מכן, ב-16 בפברואר נעצרו יותר מ-30 מתרגלים.

מאז 1999 חשף אתר Minghui יותר מ-30 מקרי רדיפה בהם השתתף ישירות שינג ג'יאנן-פינג. אין ספור מתרגלים עונו ורבים עונו למוות או נדונו לתקופות מאסר בכלא. עשרות נשלחו למחנות עבודה בכפייה.