(Minghui.org)

אחרי שאתר מינג-הוויי פרסם את העצומה להצלת מר ג'ן שיאנג-שינג מטאנג-שאן שבפרובינציית הה-ביי, תושבים באזורי החלו לאסוף חתימות (טביעות אצבע) על עצומה. הם הגיעו ל-979 טביעות. להלן כמה סיפורים שקרו בזמן שנאספו טביעות האצבע.

בחורה בשנות העשרים לחייה הבחינה שהדיו האדומה התייבשה כשניסתה לחתום בטביעת אצבע על העצומה והציעה לחתום בדמה. אנשים שנכחו במקום התרגשו מהצעתה. בדרך כלל אנשים לא מעניקים את טביעות אצבעותיהם, בטח לא טביעות אצבע מדמם. מתרגלת הפאלון גונג הציעה לה לא למהר ואמרה שתמהר הביתה להביא כרית דיו חדשה. אולם הבחורה התעקשה ואמרה שהיא מתנגדת לכך שהמק"ס (המפלגה הקומוניסטית סינית) רודפת את מתרגלי הפאלון גונג. בחתימתה היא רוצה לבטא את תמיכתה ואמונתה בפאלון גונג כמו גם את חוש הצדק שלה לנוכח אכזריותה של המק"ס.

קצב בגיל העמידה ששמע את סיפורו של מר ג'ן חתם בשמחה והוסיף את טביעת האצבע שלו. הוא אמר שמאז קיבל חומרי מידע ממתרגלי הפאלון גונג והתקין צלחת לוויין לראות את שידורי NTDTV העסקים שלו פורחים לעומת אלה של שכניו: "כנראה שזה מזל טוב להאמין בפאלון גונג. אני רוצה לפרוע את חובי לפאלון גונג בחתימה על העצומה".

פועל מקומי בשנות החמישים לחייו אמר שהמק"ס מושחתת והוא רוצה לחתום על העצומה.

אישה בגיל העמידה המוכרת ירקות אמרה שתמיד רצתה להודות לפאלון גונג: "מאז התחלתי להאמין בפאלון גונג, הכול מסתדר לי מצוין כמו במכירת ביתי ובחיפוש עבודה. אני מאמינה בפאלון גונג".

ילד כבן 11 חתם כששמע שזוהי עצומה להצלת אדם טוב. הוא חתם בשמחה גם בטביעת אצבע. כמו כן חתם תלמיד נוסף בבית ספר תיכון.

בני זוג שהיו חברים במק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) לפני שפרשו לגמלאות אמרו: "המק"ס הייתה צריכה ליפול כבר לפני זמן רב. הפסקנו מזמן לשלם את מסי המפלגה". שניהם הסכימו לעזוב את המק"ס ואת ארגוניה והם חתמו בכתב ובטביעת אצבע על העצומה.

בתרבות הסינית מאמינים שחתימה בטביעת אצבע יכולה לשנות את גורלו של אדם, לפיכך אנשים לא מעניקים בקלות את טביעות אצבעותיהם. אדם אחד שחתם בטביעת אצבע אמר: "השארתי את גורלי בידכם כשחתמתי בטביעת אצבע". [אכן, במיוחד כשמדובר בעצומות המרגיזות את המק"ס יכולות להיות לחתימה על עצומה כזו השלכות קשות]

 חתימות וטביעות אצבע על עצומה להצלת מר ג'ן שיאנג-שינג

מר ג'ן שיאנג-שינג הוא איש עסקים ישר שניתן לסמוך עליו, בחווה מס' 10 במחוז טאנג-האי. בעברו היה בריון, אך מאז שהחל לתרגל פאלון גונג התנהל על-פי עקרונות הפאלון גונג: "אמת-חמלה-סובלנות". לו ולאשתו חנות כלי בית קטנה. כל הסחורות שלהם אמיתיות ולא מזויפות והם מעניקים שירות מצוין הכולל משלוח חינם. כמו כן מתקן מר ג'ן מכוניות של לקוחות בחינם. לקוחותיו מאמינים בו. אך האדם הטוב הזה נעצר ונכלא במרכז המעצרים המחוזי משום שהפיץ את האמת על הפאלון גונג. מצבו התדרדר במעצר והוא כולו עור ועצמות עקב העינויים שעבר שם. 562 בני הכפר בחוות מס' 10 ו-11 חתמו על העצומה להצלתו בטביעות אצבעותיהם. שני עורכי דין ייצגו אותו בבית הדין וכפרו באשמתו, בטענה שחלוקת חומרי פאלון גונג אינה בניגוד לחוק. לא השופט ולא התובע, לא יכלו לצטט חוק או תקנה כלשהם להצדיק את האשמה הזאת. מר ג'ן נותר עד כה במעצר. אנו פונים בקריאה לכל האנשים הישרים מכל שדרות החיים לעזור להציל את מר ג'ן שיאנג-שינג.