(Minghui.org)


562 כפריים מחווה מס' 10 ו-11 במחוז טאנג-האי חתמו על עצומה לשחרורו של מתרגל הפאלון גונג מר ג'נג שיאנג-שינג, אדם מקובל ואהוד באזור שידוע באדיבותו. מאז נחשפה התקרית הזאת בסין בכירים במשרד הביטחון הציבורי במחוז ביחד עם מנהל מחלקת ביטחון הפנים לי פו-גואו שוחחו במשך כמה ימים עם בכירים בחוות ובמשטרות המקומיות. לי איים על הכפריים שחתמו על העצומה והורה להם לכתוב הצהרה המתכחשת לעצומה. הכפריים סירבו לעשות זאת.

אחד הכפריים שדיבר בשם כולם אמר: "אם לי פו-גואו ימשיך להטריד אותנו, או ישתמש בתירוץ זה כדי לרדוף אותנו כספית, נדווח עליו לשלטון המרכזי. אנחנו מאמינים שאכן קיים עיקרון שמימי".

אחרי שכלי תקשורת בחו"ל דיווחו ש-562 איש חתמו על עצומה במאמץ לשחרר את ג'נג שיאנג-שינג, לי פו-גואו ושוטר ממחלקת הביטחון הלאומי במחוז עצרו את אשתו של מר ג'נג, סון שו-יון בבוקר ה-13 ביוני. בערב החלו להתפתח אצלה בעיות בריאות אולם לי פו-גואו סירב לשחררה. בעקבות דרישות תקיפות מקרוביה שוחררה לבסוף גב' שון שו-יון ונשלחה לבית אמה בכפר. לדברי עדים שראו אותה היא לא הייתה מסוגלת ללכת ונישאה על ידי קרוביה.