(Minghui.org)

במשך 16 שנים נוקטים מתרגלי פאלון גונג בסין בהתנגדות שקטה לרדיפה. שוטרים רבים באזור שלנו הפסיקו להשתתף בדיכוי וחלקם בחרו להגן על מתרגלים.

מפקד משטרה: מתרגלים הם אנשים טובים

לפני כמה שנים מונה מפקד חדש לראש תחנת המשטרה המקומית. הוא קיבל טלפונים רבים של הלשנות על מתרגלי פאלון גונג מאנשים שהושפעו מתעמולת המפלגה הקומוניסטית, אבל מעולם לא עצר מתרגלים.

באחד המקרים הוא הסיע מתרגלת לביתה ואמר לה: "זו הפעם הראשונה שאני מבקר בביתך, אבל אני מכיר אותך. מישהו כבר הלשין עליך בעבר. נהגתי למקום בו חנית. ראיתי שתלית וחילקת חומר מידע, אבל העמדתי פנים שלא ראיתי אותך".

"היום אני רוצה להכיר אותך כידיד. אני רוצה שתדעי שזהו ביקורי הרשמי הראשון והאחרון בביתך. האם את יודעת מדוע? אני יודע שמתרגלי פאלון גונג הם אנשים טובים. לכן אני נוקט בקו של לא לגרום צרות למתרגלי הפאלון גונג".

שוטרים מסרבים לעצור מתרגלים

לפני זמן מה הורה "משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו הסיני") המקומי למשטרה לעצור מתרגלים הרשומים ברשימה שלהם.

אחד השוטרים המקומיים נהג לרדוף מתרגלים, אבל הם לא שמרו לו טינה. הם רק סיפרו לו בסבלנות למה הרדיפה קורה וכמה רחוק הפאלון גונג ממה שהוא מוצג בתעמולת המשטר. הם הסבירו שמתרגלים עושים כמיטבם לחיות על פי עקרונות "אמת-חמלה-סובלנות".

כשקיבל הוראה לעצור מתרגלים באזור הסיור שלו, השוטר הזה סירב לפקודה בטענה: "הם אנשים טובים. למה אנחנו עוצרים אותם? אני לא מתכוון לעשות זאת".

הממונה עליו אמר לו: "אם אינך רוצה לעשות זאת, אני אמצא שוטרים אחרים שיעשו זאת". השוטר הזה הזהיר את המתרגלים מראש וכך הם יכלו להימנע מלהיעצר.