(Minghui.org)

לאחר שקראתי את מאמר ההתנסות: "מתרגלי פאלון דאפא בעיני ישות מוארת"  התמלאתי בהשראה.

רבים מאיתנו מתרגלים כבר יותר מ-10 שנים. כולנו מאמינים במאסטר ובפא, אבל ייתכן שרמות הטיפוח שלנו שונות. יש מתרגלים המאמינים עם ספקות והסתייגויות. זה עלול להשתקף כחוסר ביטחון ואמון בתוך המצוקות.

לדוגמה, יש כאלה המפקפקים אם הם יכולים להתגבר על המצוקות שלהם. יש התוהים אם הם יוכלו להשלים את העבודה שעליהם לעשות בפרויקטים החושפים את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

אצל כל אלה הסובלים מתסמיני מחלה, יש המפקפקים אם הם יכולים להתגבר על כך ולהחלים. אולי הם חושבים שללכת לבית החולים זה מעשי יותר. יש כאלה המחפשים תירוצים לעצמם כמו: "לא טיפחתי היטב על-פי הסטנדרטים של הפא. לכן, עדיף לטפל קודם כל במחלה שלי ואז לאחר שהיא תירפא, אטפח היטב ולא אצטרך ללכת בפעם הבאה לבית החולים".

כתוצאה מכך, כפי שאני מבינה זאת, הם הולכים בעקבות התכנונים של הכוחות הישנים והטיפוח שלהם סוטה מהדרך.

המאסטר אמר ב"הקשר שבין המורה לתלמיד": (הונג יין 2, תרגום זמני)

"אם לתלמידים יש שפע של מחשבות נכונות,

 למאסטר יש הכוח להפוך את הגאות"

אמונה איתנה במאסטר ובפא היא תנאי מוקדם למחשבות נכונות. אם המחשבות הנכונות של אדם אינן חזקות מספיק, הכוחות הישנים ינצלו את הפרצה והמתרגל ילך בסופו של דבר אחרי הנתיב שהם תכננו, במקום בנתיב שתכנן המאסטר.

סביר להניח שלאחר מכן יתעוררו עוד קשיים ומצוקות. קארמת מחלה תתפתח כמו תסמיני מחלה רגילים, שיקשו עליהם עוד יותר להיות מוארים לכך.

בעת הזאת, המתרגל מאמין שעשה את המעשה הנכון בכך שהלך לבית החולים והמחלה מתקדמת כפי שציפה. כך הוא נופל לתוך מעגל זדוני ומתדרדר מטה, בעקבות הנתיב אותו תכננו הכוחות הישנים.

אני מאמינה שעל המתרגלים ללכת בעקבות כתביו של מאסטר לי ודרישות הדאפא באימות הפא. זה משקף את החמלה של המאסטר ואת הכוח האדיר של הדאפא.

אמונה במאסטר ובדאפא כוללת גם אמונה בכוח האדיר הנובע מאימות הדאפא. היקום נוצר על ידי הדאפא. הכוונה בלעשות דברים על-פי הדאפא היא ללכת על-פי ההבנה של האמת והחוקים של היקום.

בטיפוח שלי אני יודעת שאני אשמה בכך שאני חושבת כמו האחרים האלה שתיארתי למעלה. אחרי שקראתי את מאמר ההתנסות, הסתכלתי פנימה לחפש את החסרים שלי.

להאמין במאסטר ובדאפא זה לא רק מס שפתיים עבורנו. עלינו להסתכל פנימה ולשאוף באמת לסלק את החסרים שלנו.  עלינו להאמין במאסטר ובעקרונות של הדאפא. עלינו להיות בטוחים בטיפוח שלנו כשאנו צועדים את השלב האחרון הזה של המסע שלנו.