(Minghui.org)

לאחר ששוחררתי מהכלא ב-2006, הלכתי לראות את מפקד המשטרה המקומית שהיה מעורב ברדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג במשך שנים. רציתי להבהיר לו את העובדות הנכונות לגבי הפאלון גונג.

כמו כן ביקשתי להמציא לי אישור שחרור מהכלא, כדי שאוכל לחזור לעבודתי הקודמת. השאלה הראשונה שהוא שאל אותי הייתה אם אני עדיין מתרגלת פאלון גונג.

עניתי לו: "שרדתי שיטות רבות של עינויים, שרק חיזקו ותגברו את אמונתי בפאלון גונג". הוא החל לצעוק: "כנראה ששיטות העינויים האלה לא מספיק חזקות. אני אדאג שיהרגו אותך אם לא תשני את דעתך".

זה היה מזעזע לשמוע זאת. איזה חיים עלובים. המתנתי עד שנותרתי איתו לבד ואמרתי לו: "הרדיפה נגד הפאלון גונג היא גם רדיפה נגדך. אתה יודע מדוע?

"הרדיפה אינה חוקית. האם אתה כמפקד התחנה הזאת קיבלת הוראות כלשהן בכתב הנוגעות לרדיפת מתרגלים, או שכולן היו הוראות שבעל-פה?", הערתי את תשומת לבו.

המשכתי ואמרתי: "סעיף 54 בחוק השירות האזרחי מציין במפורש, שעובדי רשות אזרחית אחראיים מבחינה חוקית על פעולות והוראות הנוגדות את החוקים הקיימים. מאחר שאין חוקים שנחקקו המצהירים שתרגול בפאלון גונג אינו חוקי, הרי הרדיפה של מתרגלים אינה חוקית ויהיו אנשים מסוימים שייחשבו אחראיים למעשים הקשורים לרדיפה".

לאחר מכן שאלתי אותו אם הוא יעצור או יכלא אותי בכלא ללא הוראות הממונים עליו והוא ענה שלא. אמרתי: "נכון, זהו הצד היודע שלך, שיודע להבחין בין טוב לרע".

"אתה הפכת נגד מצפונך לכלי המתופעל על ידי אחרים להזיק לאנשים חפים מפשע. לא עצוב? עכשיו אנשים המאמינים באמת-חמלה-סובלנות מעונים וכלואים. איברים נקצרים ממתרגלים חיים. זהו פשע. אינך מרגיש אשם?"

"כשהגעתי בתחילה לכלא, אסירות פליליות שהיו כלואות על רצח איימו לענות אותי ללא רחמים ואמרו שלא אעזוב את הכלא בחיים. הם מילאו הוראות של מנהל הכלא. כשעזבתי את הכלא לאחר 4 שנים, היו אסירות שצעקו: 'פאלון גונג הוא נהדר' כדי להראות שהן שוכנעו ביופי של הפאלון גונג ובאמונתי האיתנה. זה היה נס ששרדתי את העינויים מבלי להתפשר על אמונתי".

"יכולתי לנקום באלה שרדפו אותי. למדתי כל מיני טכניקות כשהייתי כלואה עם רוצחות ".

אבל לא וויתרתי על אמונתי באמת-חמלה-סובלנות. שוחחתי עם פושעות על הפאלון גונג כדי שהן יפסיקו לבצע מעשים רעים ויימנעו מלהרוס את עתידן. המאסטר שלי אמר:

Compassion can harmonize Heaven and Earth, ushering in spring.” (“The Fa Rectifies the Cosmos” from Hong Yin Volume II)

"אתה תמשיך לקבל הוראות הדורשות ממך לרדוף מתרגלים. אבל אני מאמינה שאתה יכול לנקוט באסטרטגיות אחרות כדי להגן על מתרגלים וללכת על-פי מצפונך. אל תאמר או תעשה עוד משהו נגד הפאלון גונג. ברור מאליו שאני אומרת לך את זה לטובתך".

הוא הניד בראשו בהסכמה כל הזמן. זמן קצר לאחר השיחה בינינו שמעתי שהוא שינה את מקום עבודתו כדי להימנע מלהיחשב אחראי על רדיפת מתרגלים.

אני מקווה שאנשים העובדים במערכת האכיפה המשפטית יוכלו ללכת על-פי הדוגמה הזאת של מפקד המשטרה – להגן על מתרגלים ולפרוש מחברותכם במפלגה הקומוניסטית הסינית וארגוניה. זה יעניק לכם עתיד בהיר ושקט נפשי.