(Minghui.org)

ביום הפאלון דאפא העולמי שחל ב-13 במאי מתרגלים סינים פרסמו ברחבי סין מידע בנוגע לפאלון דאפא העולמי ותביעות הקיימות נגד הנשיא לשעבר של סין ג'אנג דזה-מין.

פוסטרים שפורסם בצפון העיר

פוסטרים שפורסמו בעיר לונקואי בפרובינציית שאנג-דונג

פוסטרים שפורסמו בעיר שאן-יאנג בפרובינציית ליאונינג

פוסטרים, באנרים ומדבקות ג'ילין סיטי, מחוז ג'ילין

המאמר מסביר על טוב לבם של המתרגלים ועל יום פאלון דאפא

פוסטרים במחוז ג'ינג-זאו, חואיחואה סיטי, בפרובינציית הונאן

פוסטרים בעיר טאנג-שאן, פרובינציית הביי

למאמר המקורי באנגלית