(Minghui.org)

מה-4 בינואר ועד ל-30 בו.הציגו מתרגלי פאלון גונג את תערוכת האמנות "גן- שן-רן" בבניין הקפיטול של מדינת פנסילבניה בהריסבורג.

בזמן שנציגי בית הנבחרים יזמו החלטה המגנה את קצירת האיברים על ידי מדינה בסין, תערוכת האמנות הציעה הזדמנות למחוקקים ולחברי הסגל לדעת על הפאלון גונג ועל הרדיפה נגדו מזוויות שונות.

בניין הקפיטול המכונה לעתים קרובות גם "ארמון האמנות", הוא בן יותר מ-100 שנים ונבחר ב-2006 לאתר לאומי היסטורי. תערוכת האמנות התקיימה באגף המזרחי שלו.

מבקרים מגיבים ליצירת אמנות בתערוכה

חמישה עשר ציורים של מתרגלי פאלון גונג הוצגו בתערוכה. חמישה מהם מבטאים את היופי של שיטת הטיפוח-תרגול העתיקה הזאת. שאר עשרת הציורים חושפים את האכזריות של הרדיפה.

לינדה שילסקה ((Linda Schylaske עוזרת פרלמנטרית של נציג המדינה דויל הפלי (Doyle Heffley), עודדה את המתרגלים המקומיים לדבר עם ארגונים לא ממשלתיים ולקרוא להם לעזור לעצור את הרדיפה.

הנציג הפלי הוא אחד מנותני החסות להחלטה לגנות את  קצירת האיברים בכפייה בסין.

בהתייחסה לציורים אמרה גב' שילסקה שהדוגמאות לרדיפה המתוארות בציורים הן ממש מחרידות. היא דנה עם הנציג שלה בסוגיה הזאת.

אחד משוטרי הקפיטול אמר שקרא את ההסברים לכל יצירה וציין: "עוד אנשים צריכים לבוא לראות זאת".

חותמים על עצומה לגינוי קצירת איברים בכפייה

שנטאל מולניה, שהגיעה לביקור בקפיטול הייתה מודאגת מאוד לגבי הרדיפה. היא דחקה במתרגלים לערוך אירועים דומים גם בפילדלפיה. "עוד אנשים יוכלו לראות זאת, אם תקיימו שם את התערוכה", הסבירה. היא הייתה הראשונה לחתום על העצומה של המתרגלים לתמיכה בהתנגדות שקטה.

מבקרים רבים היו המומים לגלות על הרדיפה, והיו שהשוו אותה לשואה. אנשים אחדים עודדו את המתרגלים לשוחח עם המחוקקים.

סטיבן, אחד מחברי הסגל, לא יכול היה להבין מדוע המפלגה הקומוניסטית הסינית רודפת את הפאלון גונג.

"הם רק מתרגלים מדיטציה בשקט. למה הממשלה הסינית מדכאה קבוצה של אזרחים טובים?" הוא שאל.

הסבירו לו שהמפלגה הקומוניסטית אינה יכולה להשלים עם עקרונות הפאלון גונג "אמת-חמלה-סובלנות" ושהמפלגה מנסה תמיד לשלוט במחשבות האזרחים.

לאחר מכן שאל אם זה יעזור לספר לאנשים בארה"ב על הרדיפה. המתרגלים הסבירו לו: "הקהילה הבין-לאומית מפעילה לחץ על המשטר הסיני. כמה מתרגלים כלואים שוחררו בערבות. ובמידה מסוימת, הלחץ המופעל על המשטר בסין מונע את הרדיפה.

"המפלגה פוחדת שמעשיה הרעים ייחשפו. ככל שעוד אנשים יידעו על כך, הרדיפה תיפסק מהר יותר".

הדברים נגעו ללבו של סטיבן. הוא הציע רעיונות איך ליידע אנשים.

בזמן שהמבקרים הושפעו מאוד מתיאורי הרדיפה, רבים מהם ראו בהם גם את השקט והאנרגיה של הפאלון גונג.

אדם אחד אמר למתרגלים שהוא יכול לחוש אנרגיה חזקה המוקרנת מהציורים. הוא אהב אותם, אבל לא ידע לתת לכך הסבר. אחת המתרגלות סיפרה לו שהם צוירו על ידי מטפחי פאלון גונג המתרגלים אמת-חמלה-סובלנות, כך שזה אפשרי שהיצירות ספוגות בזה.

אפריל אש, חברת סגל בקפיטול מצאה שהציורים "עמוקים מאוד". "הדמויות בציורים כל כך אמיתיות. אתה יכול לראות את האמת המשתקפת מהפנים של הדמויות", היא אמרה.

מרטז, חבר סגל, שמע על הפאלון גונג ורצה לדעת עוד. המתרגלים הסבירו לו שזוהי שיטת טיפוח תרגול המשדרגת את גופו ונפשו של האדם. כמו כן הם שיתפו אותו בסיפורים אמיתיים על הכוח המרפא של הפאלון גונג.