(Minghui.org)

מאסטר לי הונג-ג'י נולד בעיר צ'אנג-צ'ון בפרובינציית ג'י-לין, שם הוא גם החל להפיץ את הפאלון דאפא. לקראת יום הפאלון דאפא העולמי, מתרגלים בעיר הולדתו של המאסטר שולחים ברכות, כדי לאחל יום הולדת מאושר למאסטר הנכבד ולחגוג את יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור.

האיחולים והברכות הטובים מביעים את הכרת התודה העמוקה ביותר למאסטר לי על הצעת הצלה לישויות חיות עם חמלה אין סופית. הם יודעים שהמאסטר אינו מבקש דבר בתמורה, לכן הם נשבעו להתקדם במרץ יותר בטיפוח ולהיות ראויים להצלתו הדקדקנית של המאסטר.

להלן הברכות שנשלחו:
 ברכות נוספות מכל רחבי סין אפשר לראות בחלק: ברכות–Greetings בקישורים הבאים:

http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/12/todays-articles.html

http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/11/todays-articles.html

http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/10/todays-articles.html

http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/9/todays-articles.html