(Minghui.org)

השנה החדשה בפתח, והרחובות מלאים קונים ואנשים בדרכם לבקר חברים. מתרגלי פאלון גונג בליאו-נינג ניצלו את ההזדמנות בצורה יצירתית כדי להגיע לכמה שיותר אנשים עם המסר שלהם.

גישה אחת שהמתרגלים השתמשו היא לשים כרזות במקומות ציבוריים עם מסרים שונים, כגון ליידע אנשים על התנועה לעזיבת המפלגה הקומוניסטית הסינית.

בכרזה נכתב "אמת-חמלה-סובלנות טובים"

הכרזה מציינת לעזוב את המפלגה

מתרגלת מספרת שלאחרונה הייתה לה שיחה עם אישה מפרובינציית ליאו-נינג. האישה סיפרה שהיא פרשה לפני שנה מהחברות במפלגה הקומוניסטית הסינית. היא סיפרה: "לפני שפרשתי, הרבה דברים בעבודה ובבית הטרידו אותי. לא הייתי מאושרת, ולא רציתי לדבר עם אנשים. אבל אחרי שפרשתי מהמפלגה, מדהים, הלב שלי הפך לפתוח. כל הקשיים נעשו פתאום זעירים. אני נעשית יותר ויותר מאושרת". האישה הודתה למתרגלת שעזרה לה לפרוש מהמפלגה.

בכרזה נכתב: "הפאלון דאפא התפשט בכל העולם"

בכרזה נכתב: "העולם זקוק לאמת-חמלה-סובלנות"

"פרוש מהמפלגה לעתיד מזהיר"

" פאלון דאפא הוא אדיר"