(Minghui.org)

ב-5 בפברואר 2018 עד ה-17 בו, הציגו מתרגלי פאלון גונג משוודיה את תערוכת האמנות "ג'ן, שן, רן" בבית ספר תיכון "אוסטרה ג'ימנאסטייט" שבשטוקהולם. מלבד המורים והתלמידים מבית הספר הגיעו גם תושבים מקומיים רבים לראות את התערוכה.

אחד האורחים כתב בספר האורחים: "הציורים ממש מדהימים ובעלי משמעות רבה. העוצמה והיושר שהם מעבירים נגעו ללבי ולנשמתי. אנסה לנהל את עצמי על-פי אמת-חמלה-סובלנות".

רבים אחרים הותירו הערות תודה לאמנים על ששיתפו באמצעות הציורים שלהם את מה שחוו בתרגול וברדיפה, תוך כדי כשהם מחזיקים באמונתם בתוך כל הרדיפה האכזרית בסין.


מבקרים צופים ביצירות האמנות

חלק מהמורים והתלמידים באו לבקר מספר פעמים בתערוכת האמנות. היו מורים שהביאו את הכיתות שלהם וניהלו דיון כיתתי במקום תערוכה.

ב-17 בפברואר, היום האחרון לתערוכה, שיצא בדיוק אחרי ראש השנה הסינית, המתרגלים חגגו את החג במסיבה והזמינו את הציבור. הם הגישו אוכל סיני מסורתי מתוצרת בית, הציגו את ריקוד האריה, הראו מצגת על התרבות הסינית המסורתית, לימדו את תרגילי הפאלון גונג והכינו עם האורחים פרחי לוטוס מנייר בעבודת אוריגמי.17 בפברואר 2018- ביום האחרון של תערוכת האמנות מתרגלים מדגימים ומלמדים את תרגילי הפאלון גונג באולם בית הספר

שתי נשים אמרו למתרגלים לפני שיצאו שהן עצובות מאוד שאנשים נרצחים בשל אמונתם באמת-חמלה-סובלנות. הן הוסיפו: "אנחנו נאמר לעוד אנשים לסייע ולתמוך במאמץ שלכם. אנו מאחלים לכם שנה חדשה ומאושרת".