(Minghui.org)

לפני 26 שנים, ב-13 במאי 1992, מאסטר לי הונג-ג'י הציג את הפאלון דאפא (פאלון גונג) לציבור, ולימד חמישה תרגילים מדיטטביים ואת העקרונות אוניברסליים של "אמת-חמלה-סובלנות".

כוח הריפוי האדיר והעקרונות המרוממים של השיטה גרמו להפצתה במהירות מפה לאוזן לעשרות מיליונים בסין ולארצות אחרות ברחבי העולם.

ה-13 במאי קרב, ומתרגלים של השיטה, כמו גם בני משפחה ואנשים שנתרמו בעקיפין מהפאלון דאפא, שולחים את ברכותיהם הלבביות לאתר מינג-הווי לכבוד יום השנה ההיסטורי, ושולחים הכרת תודה עמוקה למאסטר לי.

חרף הרדיפה המתמשכת בתוך סין, מתרגלים רבים מעולם לא התנדנדו באמונתם בעקרונות אמת, חמלה וסובלנות ולא התכחשו להם חרף הלחץ והדיכוי האכזרי. הם אף סיכנו את חייהם כדי לספר לאחרים את העובדות האמיתיות על הפאלון דאפא, בניגוד לתעמולה המכפישה של המשטר.

הגלויות הבאות נאספו ממתרגלים העובדים במערכת החינוך בסין באזורים המפורטים במאמר באנגלית בקישור מטה. אחרי הגלויות ניתן למצוא קישורים המובילים לאוספי גלויות שהגיעו ביומיים האחרונים.