(Minghui.org)

ציור בצעי שמן שלמטה מתאר קבוצת מתרגלי פאלון דאפא המתרגלים מתחת לעץ. הקשת, המפל, וסלע שחרוט עליו באותיות סיניות "פאלון דאפא הוא טוב" משלים את הסצנה השלווה.

הפאלון דאפא התפשט בכל רחבי העולם ומביא תקווה לכל היצורים החיים.