Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מוסיקה: חלום בציור

מאי 23, 2018 |   הלחין ועיבד טוני צ'ן

(Minghui.org)

מתרגלים של פאלון דאפא (פאלון גונג), כל אחד בתחום המקצועי שלו, מאמתים את הפא ומצילים אנשים.

היצירה הבאה שאבה השראה מציור. זה מראה שכאשר כל אחד מהמתרגלים מסור לעבודתו בתחומו המקצועי, הם מקבלים השראה זה מזה, ויצירותיהם יהיו חלק מעתיד יפה יותר.

לשמיעה ולהורדה של המוסיקה: http://addba310fd6ea7e82489-db128fd7ed9b7bd30a3c6dfbb65b27cd.r13.cf1.rackcdn.com/Music/TonyChen-DreamPainter.mp3