(Minghui.org) ב-5 וב-6 בינואר 2020 נעצרו בעיר מודאן-ג'יאנג שבפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג 10 מתרגלות מקומיות בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

ב-5 בינואר נעצרו 8 מתרגלות. השוטרים עקבו אחריהן אחרי שעזבו את ביתה של מתרגלת שם למדו ביחד את הרצאות הפאלון גונג. השוטרים החרימו את מפתחותיהן, שלחו אותן לתחנת משטרת שי-אן וערכו חיפוש בבתיהן.

טרם המעצרים השוטרים הציבו מעקב על המתרגלות והשיגו מידע על קבוצת הלימוד שלהן, מתי הן מחלקות חומרי מידע ואת כתובות בתיהן.

שמות 8 המתרגלות בכתבה באנגלית.

גב' ליו פנג-יאן שוחררה אחרי שלא עברה את הבדיקה הפיזית לכניסה למרכז המעצרים. שאר 7 המתרגלות הושארו במעצר מנהלי למשך15 ימים במרכז המעצרים של העיר.

ב-6 בינואר נעצרו 2 מתרגלות נוספות, גב' פאן לי-מין בשנות ה-40 וגב' יו צ'אנג-לאן.

בלילה הקודם דפקו השוטרים על דלתה של גב' יו אבל היא סירבה לתת להם להיכנס. הם המתינו למחרת בבוקר שתצא לעבודה ועצרו אותה.

לא ברור היכן מוחזקות כעת שתי המתרגלות.