(Minghui.org) במהלך שימוע של 3 מתרגלות מקומיות, שופט בפרובינציית הה-ביי הביע את אי רצונו לטפל במקרים של פאלון גונג. הוא טען כי הראיות אינן מספקות, והחזיר את תיקי החקירה למשרד התביעה.

גב' ביאן יאן-ג'ואן (או ביאן שיו-ג'ואן), גב' ג'נג יאן-מיי וגב' לי יואה-מיאן הופיעו לשימוע בבית הדין של אן-פינג ב-8 בנובמבר 2019 לא משום שעברו על החוק, אלא בשל אמונתן בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי מאז 1999.

עורכי הדין כפרו באשמת לקוחותיהם. עורכי דין הממונים על ידי בית המשפט בסין מקבלים בדרך כלל הוראה "מלמעלה" להודות באשמה בשם מתרגלי הפאלון גונג שהם מייצגים. גב' ג'נג הודתה לעורך הדין שמונה לה, משום שהוא נהג בהתאם לחוק ולמצפון והגן על חפותה.

עורכי הדין טענו שחלוקת מידע לגבי פאלון גונג נחשב לחופש הבעה של לקוחותיהם, מה שאינו מפר אף חוק בסין. המתרגלות העידו להגנתן גם כן.

אף אחד מהעדים שהיו רשומים בכתב האישום לא הופיע לבית הדין כדי לעמוד לחקירה נגדית.

השופט תהה בסוף השימוע: "למה הם העבירו את כל התיקים של פאלון גונג אליי? גם אני לא רוצה לטפל בתיקים של פאלון גונג".

מעצרים וכתבי אישום

שלושת המתרגלות תושבות העיר שין-ג'י נעצרו ב-12 באפריל 2019 אחרי שהלשינו עליהן שהן מחלקות חומרים לגבי פאלון גונג. מאז הן עצורות במרכז המעצרים בעיר הנג-שווי.

ב-9 במאי פנו בני משפחותיהן של המתרגלות למשרד התביעה כדי להגיש בקשות לייצג את בנות המשפחה בבית הדין. נאמר להם שהתובע החזיר כבר את התיקים למשטרה (שזה אומר שהראיות אינן מספקות ויש לשחרר את העצורות – המער').

ב-13 במאי פנו בתה וחתנה של גב' ביאן עם בן משפחה נוסף לתחנת משטרת דא-טון-שיאנג כדי לדרוש את שחרורה. לא רק שהם נדחו על הסף, אלא הוחזקו בתחנה מהשעה 10:00 עד 16:30. השוטרים המשיכו להטריד אותם במשך חודשים לאחר ששוחררו.

המשטרה הגישה שוב את תיקי המתרגלות למשרד התביעה ב-30 במאי, ומשרד התביעה הגיש כתבי אישום עבור המתרגלות והגיש את התיקים שלהן לבית הדין אן-פינג בסביבות ה-6 באוקטובר.

כאמור, ב-8 באוקטובר 2019 היה שימוע שבו השופט סירב לשתף פעולה עם הנחיות הרדיפה, והחזיר את התיקים למשרד התביעה.