(Minghui.org) מאסטר לי, מייסד הפאלון דאפא, אמר:

"אספר לך על עיקרון אמיתי אחד: כל תהליך הטיפוח-תרגול של אדם הוא התהליך התמידי של ויתור על ההחזקות האנושיות." ("ג'ואן פאלון הרצאה ראשונה, "באמת להביא אנשים לרמות גבוהות")

בין כל ההחזקות האנושיות המאסטר בחר לבודד את נושא הקנאה, וזה מראה כמה חשוב שמתרגלים יוותרו עלההחזקה הזאת.

צורות ביטוי של קנאה

גיליתי שהקנאה באה אצלי לידי ביטוי בכמה דרכים שונות. אם לאדם רגיל יש משהו טוב אינני מקנא. אך אם למתרגל עמית יש משהו טוב, אקנא. אתן כמה דוגמאות.

כשראיתי שלמתרגלים אחרים יש פחות מצוקות בטיפוח שלהם חשתי קנאה, כי האמנתי שהטיפוח שלהם הרבה יותר קל משלי. הערצתי אותם, אך באותו זמן תהיתי מדוע דברים טובים לא קורים לי. ידעתי שלכל אחד יש גורל אחר ושמסע חייו שונה משלי, ושאינני צריך להשוות את עצמי אליו. אך גיליתי שבנושא זה הקנאה שלי עדיין קיימת.

ביטוי אחר של קנאה שקיים בי הוא התנשאותי על מתרגלים שאני מרגיש שהטיפוח שלהם אינו טוב כשלי, ושהבנתם את הפא גם אינה טובה כל כך. מתרגלים כאלה נראים אגרסיביים מאוד ומביעים את דעתם בלי לחשוב הרבה.

בנוסף, אם יש לי משהו טוב, אני יכול לשלוט על עצמי כדי לא להשוויץ בזה. אבל אם אחרים לא יכולים לשלוט במנטליות ההתפארות שלהם אני מעביר עליהם ביקורת, בין אם בפניהם או מאחורי גבם. אני מאמין שזהו גם סוג של קנאה.

עוד ביטוי של קנאה הוא שכאשר קורה לי משהו רע אני מרגיש רווחה גדולה כשזה קורה גם לאחרים. לדוגמא, יום אחד כשקידמתי את מכירת הכרטיסים של "שן יון" במרכז קניות, לא מכרתי אף כרטיס במשך חצי יום. התחלתי לדאוג, ואז מתרגל עמית התקשר אליי וסיפר שמכירות הכרטיסים לא היו טובות אצלם גם כן. חשתי רווחה גדולה. לא ידעתי שיש לי מנטליות כזו.

יום אחד שמעתי שמישהו נתקל בקשיים מסוימים. מחשבתי הראשונה הייתה: "איזה מזל שזה לא קרה לי". לא הרגשתי צער כלפי האדם הזה כששמעתי על הבעיה שלו. במקום זאת חשתי בר מזל על שהדברים הרעים האלו לא קרו לי.

איך לסלק קנאה

אם אנחנו רוצים באמת להיפטר מהקנאה אנחנו צריכים לשים לב לנושא.

המאסטר אמר:

"הנושא הזה של הקנאה רציני מאוד, כי הוא נוגע ישירות בשאלה האם נוכל לטפח לשלמות. אם הקנאה לא מסולקת, כל מה שהאדם טיפח הופך להיות פגיע מאוד." ("ג'ואן פאלון הרצאה שביעית, "הקנאה")

ההבנה שלי היא שגם אם מטפח סילק החזקות רבות, אך הקנאה עדיין קיימת, זה יכול לגרום לכל ההחזקות האחרות להתחזק שוב.

בתהליך הטיפוח שלי ברגע שהבחנתי שהחזקת הקנאה שלי צצה, לקחתי זאת מיד לתשומת לבי ודקלמתי את הפא של המאסטר לגבי הקנאה(כפי המצוין לעיל) ואז ניסיתי לסלק אותה.

קל יותר לשחרר החזקות כשאני לומד היטב את הפא ושם את אמוני במאסטר ובדאפא. המאסטר דואג לכל המתרגלים, אז כשמישהו מפסיד או מרוויח, לכל דבר קיימים היחסים הקארמתיים שלו.

המאסטר אמר לנו כמה גדול הוא היקום. אף שאינני יכול לדמיין עם המחשבה האנושית שלי כמה גדול הוא באמת, אני יודע שלבי התרחב. עליי להיות אחראי לפא, לישויות החיות שלי, ולחיים שלי.