(Minghui.org) 34 תושבי העיר סי-פינג, פרובינציית ג'י-לין, נעצרו ב-15 באוגוסט 2019 בשל אמונתם בפאלון גונג. 15 מהם עדיין עצורים בזמן כתיבת המאמר, ובכללם 7 בני משפחה אחת.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

ב-15 באוגוסט גויסו מאות שוטרים מהעיר סי-פינג ומנפת לי-שו לפעולה מתוזמרת מראש לעצור 34 מתרגלי פאלון גונג. במשך 5 חודשים קודם מעצרם המשטרה ניטרה את המתרגלים בכל פעילויותיהם היום יומיות, ציתות לטלפונים הניידים שלהם ומעקב אחר השימוש שלהם באינטרנט.

שמות 15 המתרגלים שנותרו עדיין במרכז המעצרים של סי-פינג מופיעים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

על אף שמשרד התביעה בנפת לי-שו החזירה פעמים רבות את תיקי החקירה של המתרגלים למשטרה מחוסר ראיות מספקות, סירבה המשטרה לשחרר אותם, ומרכז המעצרים חסם את ביקורי עורכי הדין שלהם.

משפחה על הכוונת

מר מנג שיאנג-צ'י והורי אשתו נעצרו ב-15 באוגוסט. אשתו ובנם הקטן בן 3 חודשים נותרו לבדם בבית.

מאוחר יותר באותו היום נעצרו גם הוריו של מר מנג. כמו כן עצרה המשטרה את גיסתו אחותה הגדולה של אשתו את בעלה והוריו.

אמו של מר מנג וחמו שוחררו כעבור 15 ימי מעצר. כל שאר בני המשפחה נעצרו במעצר פלילי ומוחזקים במרכז המעצרים מאז.

ראה:

העיר סי-פינג, פרובינציית ג'י-לין: 18 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ביום אחד בשל אמונתם