(Minghui.org) }}אתר מינג-הווי פרסם הודעה ב-31 במאי 2019 לאסוף שמות של אלה שמשתתפים ברדיפה נגד פאלון גונג בעקבות חוק מגניצקי שעבר בדצמבר 2016 בארה"ב. חוק מגניצקי וההודעה נועדו שניהם להרתיע אנשים מלהיות מעורבים ברדיפה.

להלן 3 דוגמאות ששלחו מתרגלי פאלון גונג בסין לגבי ההשפעה שהייתה לכך:

שינויים בבתי כלא ובבתי דין

לאחר שאתר מינג-הווי פרסם את ההודעה, מתרגלי פאלון גונג באזור שלנו התאספו ביחד כדי לשתף את הבנותיהם בנושא. מאחר שלא כל המתרגלים יכלו לעקוף את חסימת האינטרנט של המשטר הקומוניסטי ולהיכנס לאתר מינג-הווי, אספתי מאמרים על הנושא ומתרגלים אחרים הדפיסו אותם, כך שכל אחד יכול היה לקרוא אותם.

חילקנו גם בציבור עותקים של ההודעה ממינג-הווי, והעברנו לאתר מינג-הווי מידע על העבריינים.

בספטמבר האחרון נודע לנו שההתעללות במתרגלי פאלון גונג בכלא פחתה. אסירים שמונו להשגיח עליהם מקרוב, הפסיקו להכות אותם כרצונם. הרשויות הענישו אסירים שכפו על מתרגלים לשתות את השתן שלהם [כפי שעשו קודם לכן בעידוד הסוהרים ומבלי להיענש]. כמה בתי דין ביטלו משפטים של מתרגלי פאלון גונג.

המשטרה הפסיקה להטריד אותי

משפחתי עברה לדירה חדשה בשנה שעברה. אחד השוטרים באזור שבו גרתי קודם צלצל אלי בספטמבר שנה שעברה ושאל איפה אני נמצאת. נתתי לו את כתובתי החדשה כדי שאוכל לדבר עמו אישית.

כמה שוטרים התלוו אליו ושוחחנו על דא ועל הא. הם אמרו לי להירשם במשרד הניהול של הקהילה המקומית ואפילו הציעו לרשום אותי בעצמם.

הזהרתי אותם: "אם המשרד ימשיך לצלצל אלי כל כמה ימים ולהטריד אותי, אני אצלצל אליכם. מספר הטלפון שלכם ידוע לי".

הם הבטיחו שזה לא יקרה. הם תכננו לפרוש לפנסיה בעוד כמה שנים ולבקר בארצות אחרות. יידעתי אותם שכמה ארצות מעבר לים הודיעו שהן ישללו ויזה מבכירים ומשוטרים הרודפים את מתרגלי פאלון גונג, ושאפילו יקפיאו את נכסיהם.

התברר שהם כבר יודעים על כך. הם אמרו: "לא רק האדם עצמו לא יוכל לצאת לחו"ל אלא גם ילדיו לא יורשו לעשות זאת. איננו יכולים להרוס את החיים של ילדינו".

4 חודשים עברו מאז, ומשרד הנהלת הקהילה לא הטריד אותי אפילו פעם אחת.

השוטרים ידעו על החוק העולמי של מגניצקי

כששוחחתי עם שוטרים בתחנת המשטרה המקומית שלנו על פאלון גונג, גיליתי שהם מודאגים לגבי החוק העולמי של מגניצקי. כמעט כל אחד דיבר על כך.

עובד אחד במשרד הביטחון הלאומי בפרובינציית שאן-דונג היה ממש עצבני. הוא שמע שלכמה ילדים של אנשים נשללו הוויזות בגלל שהוריהם השתתפו ברדיפה נגד פאלון גונג. על אף שלא השתתף ברדיפה, הוא היה מודאג שלעבודתו תהיה אולי השפעה שלילית על התכנית של בנו ללמוד בחו"ל. הוא ליווה את בנו לקונסוליה האמריקנית כדי להגיש בקשה לוויזה והרגיש בטוח רק לאחר שהוויזה הוענקה לבנו.