(Minghui.org) תיק החקירה של מתרגלת הפאלון גונג צ'ה ג'ין-שיה מהעיר ג'יאה-מו-סי שבפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג הוחזר למשטרה המקומית עקב ראיות בלתי מספיקות, אבל סגן המפקד הכחיש שקיבל את התיק החוזר ושלח את משפחתה לברר במשרד התביעה.

גב' צ'ה (המכונה גם צ'ה הונג יו) נעצרה ב-25 ביולי 2019 בעודה מבקרת בביתה של גב' פנג גווי-פן ללימוד משותף בספרי פאלון גונג.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה ומסורת של מדיטציה, הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' פנג שוחררה באותו ערב עקב מצבה הגופני, אבל גב' צ'ה נותרה במעצר בתחנת משטרת צ'אנג-צ'ינג.

9 שוטרים עינו אותה במהלך הלילה כגמול על שצעקה "פאלון דאפא הוא טוב", במהלך מעצרה. השוטרים ארבו מחוץ לביתה של גב' פנג בהמתנה לעצור כמה שיותר מתרגלים. הם טענו שצעקתה של גב' צ'ה הזהירה מתרגלים אחרים לא לצאת ואפשרה להם לברוח ממעצר.

נמסר שהשוטרים משכו חזק בשיערה של גב' צ'ה ותלשו חלקים רבים ממנו, ושכל גופה כוסה חבלות. עוד פרטים לגבי העינויים שעברה יתבררו בהמשך.

לאחר מכן הועברה גב' צ'ה למרכז המעצרים של העיר תחת מעצר פלילי ומאז היא מוחזקת שם.

ביום השני למעצרה, המשטרה צלצלה לבעלה ודרשה לערוך חיפוש בביתם. הבעל סירב, אבל כשחזר בלילה מעבודתו גילה שהמשטרה כבר בזזה את המקום. כמו כן נודע לו שהמשטרה פשטה באותו היום גם על ביתו של חמו, מר צ'ה ווי-צ'י. השוטרים החרימו את המחשב של מר צ'ה, כמה מאות יואן במזומן וציוד שהשתמש בו להכנת חומרי מידע על פאלון גונג.

המשטרה ניסתה לכפות על בעלה של גב' צ'ה באיומים להסגיר מידע על מתרגלי פאלון גונג מקומיים שהיו בקשר עם אשתו. נאמר לו שאם לא ישתף פעולה, בנם ייחסם מלמצוא עבודה אחרי שיסיים את לימודיו לתואר שני. לא ברור אם הוא שיתף עימם פעולה.

כשעורך הדין של גב' צ'ה סקר את מסמכי תיק החקירה שלה במשרד התביעה של מועצת שיאנג-יאנג ב-28 בנובמבר 2019, נאמר לו שהתיק הוחזר למשטרה יום קודם לכן מחוסר ראיות מספקות.

בעלה ואביה של גב' צ'ה ביקרו לאחרונה בתחנת המשטרה לבקש את שחרורה. סגן המפקד שיקר ואמר שהתיק נמצא עדיין במשרד התביעה ואמר שעליהם לדבר עם התובע, למרות שידע שהתיק הוחזר אליהם כמה שבועות קודם לכן.

כתבה קודמת:

15 מתרגלי פאלון גונג נעצרו במשך 3 ימים בעיר ג'יאה-מו-סי מאת כתב מינג-הווי בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג