(Minghui.org) מר שְיֶה ג'יאן-שין ואשתו ג'או רן-יואן היו בביתם בחצות הלילה של ה-5 בפברואר 2020, כששוטרים דפקו על דלת ביתם בטענה שהם צריכים "למדוד להם חום".

מר שְיֶה שלח מסרון לקרוב משפחה על המצב וכתב שלא פתח לשוטרים את הדלת. קרוב המשפחה ראה את המסרון רק למחרת בבוקר וצלצל חזה, אבל מר שְיֶה ואשתו כבר היו עצורים.

ב-8 בפברואר בני משפחתם צלצלו לשוטר יאן מתחנת משטרת צ'י-שינג לברר לגבי בני הזוג. השוטר יאן אמר שהם נעצרו משום שחילקו חומר מידע על פאלון גונג, אבל הוא סירב לחשוף מידע נוסף כלשהו.

כעבור שבוע צלצלו בני המשפחה שוב לתחנה לברר לגבי בני הזוג. השוטר שענה סירב גם הוא למסור מידע והורה להם להמתין להודעה.

בני המשפחה התלוננו שאינם יודעים לאן לשלוח בגדים עבור הזוג, ורק אז ניאות השוטר לגלות שבני הזוג מוחזקים במרכז המעצרים מס' 2 של דרך ג'ינג-לינג.