(Minghui.org) במשך שנים רבות מתרגלי פאלון גונג מחוץ לסין מצלצלים לאנשים בסין, עוזרים להם לדעת על הרדיפה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מנהלת נגד הפאלון גונג, ומעודדים אותם לפרוש מהמק"ס וארגוניה.

אחרי שמגפת הקורונה פרצה, העולם ראה איך המק"ס טייחה אותה כבר בשלבים המוקדמים של המחלה ואפשרה לה להתפתח לכדי מגפה עולמית.

מתרגלים מחוץ לסין הגבירו את מאמציהם בזמן זה לצלצל לאזרחי סין ולהזכיר להם כיצד מטייחת המק"ס את המגפה תוך שהיא עושה שימוש באותן טקטיקות בהן היא משתמשת במשך שנים ברדיפה נגד פאלון גונג.

אולם המק"ס מעוניינת למנוע מהאזרחים הסינים לדעת את העובדות, ולפיכך היא חסמה שיחות טלפון בין-לאומיות המגיעות לסין ממדינות אחרות, ובנוסף האיצה קמפיין תעמולה בתקשורת הנשלטת כולה על ידה, והידקה את הצנזורה על האינטרנט.

לאחרונה הבחין מתרגל פאלון גונג בסין בכרזות שהחלו לצוץ סביב העיירה ועליהן כתוב: "היזהרו מהונאה בתקשורת". כעבור כמה ימים, משפחתו קיבלה שיחת טלפון מקוד ארצי 0054 שמאוחר יותר גילו שזה היה מארגנטינה.

נראה שהמצלצל ידע את שמותיהם ומספרי הטלפון שלהם, הוא טען גם שמישהו השתמש באחד מהמספרים שלהם לשלוח לו מסרים בלתי חוקיים. אחד מבני משפחתו של המתרגל חשב שהמתקשר הוא נוכל וניתק מיד את השיחה.

זמן קצר לאחר מכן המשפחה קיבלה מסרון ממספר בבייג'ינג האומר: "תחנת Unicom של סין מזהירה: שיחת הטלפון שזה עתה קיבלתם המתחילה ב-0054 הייתה שיחה מעבר לים. בבקשה הגנו על זהותכם ומנעו הונאה. כדי להפסיק לקבל שיחות מעבר לים השיבו באמצעות סימוס '9'".

המתרגל הבין אז שייתכן שזאת הונאה מצד משטר המק"ס. הוא חשד שהמק"ס יכולה לשכור בקלות אנשים כדי לערוך שיחות מזויפות מחו"ל, לגרום לסינים להאמין שכל השיחות מחוץ לסין הן הונאות המטעות אנשים כדי שיחסמו בעצמם את כל השיחות הבין-לאומיות.

הפחד הגדול ביותר של המק"ס הוא שאנשים ילמדו בדיוק כמה מרושעת היא ויפרשו ממנה. היא מודעת היטב שסינון מידע באינטרנט לבדו לא יכול לעצור לחלוטין את זרם ההודעות מחו"ל, כך שהיא משתמשת בטקטיקה הזאת כדי לגרום לאזרחים הסינים להאמין שזה לתועלתם לחסום שיחות מחו"ל.