(Minghui.org) סיפור זה הוא אופייני למה שקורה בסין מדי יום: ווי-ליאן הקטנה והוריה מתרגלים פאלון דאפא (פאלון גונג). היות שהמפלגה הקומוניסטית הסינית רודפת את מי שמתרגל בשיטה, הוריה של ווי-ליאן נעצרו שוב ושוב ונשלחו למאסר.

כאשר שני הוריה היו כלואים, ווי-ליאן הייתה חסרת-בית ונדדה ממקום למקום. אביה עדיין בכלא, אבל אמה חזרה אליה סוף סוף.

חרף הרדיפה החמורה, ווי-ליאן ואמה אינן מפחדות. הן עושות כמיטב יכולתן לאפשר לאנשים לדעת שפאלון דאפא הוא טוב (בניגוד לאיך שהתעמולה המסיבית מתארת אותו כדי להצדיק את הרדיפה האכזרית).

 ווי-ליאן ואמה מדביקות פוסטר עם המילים: "פאלון דאפא הוא טוב"

ה-13 במאי הוא יום הפאלון דאפא העולמי. ווי-ליאן ואמה מאחלות למאסטר לי יום הולדת שמח, ומודות לו על ההצלה הרחומה.הן נחושות להתקדם בטיפוח ה"שין-שינג" (טבע הלב, האופי) שלהן על בסיס עקרונות הפאלון דאפא "אמת, חמלה וסובלנות".