(Minghui.org) שני דגלי ארה"ב שהונפו מעל בניין הקפיטול ב-13.5.2020 מביעים כבוד כלפי מר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא (פאלון גונג).

ה-13 במאי השנה הוא יום הפאלון דאפא העולמי ה-21, וזו השנה ה-28 מאז שהפאלון דאפא הוצג לציבור, וזה גם יום ההולדת של מאסטר לי.

חבר הקונגרס פיצפטריק הנפיק גם תעודה המביעה כבוד למר לי וליום הפאלון דאפא העולמי.

 על פי בקשת חבר הקונגרס בריאן פיצפטריק, שני דגלי ארה"ב הונפו מעל בניין הקפיטול ב-13.5.2020, כמחוות כבוד כלפי מר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא (פאלון גונג).


חבר הקונגרס בריאן פיצפטריק, נציג האזור הראשון של פנסילבניה, הציג את הדגלים המונפים לאגודת הדאפא של אזור פילדלפיה רבתי.

חבר הקונגרס בריאן פיצפטריק מהמפלגה הרפובליקנית

תעודה מיוחדת המכירה במר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא (פאלון גונג)


תעודה מיוחדת המציינת את יום הפאלון דאפא העולמי


בתעודה מצוין: "מוצהר בזאת שהדגל הנוסף הונף מעל הקפיטול של ארה"ב לבקשתו של בריאן פיצפטריק הנכבד, חבר הקונגרס, ה-13 במאי 2020.

"מר לי הונג-ג'י, המייסד והמנהיג של הפאלון דאפא, שהציג את הפאלון דאפא לעולם ולימד את עקרונות הליבה של הפאלון דאפא – אמת, חמלה וסובלנות (בסינית: ג'ן, שן, רן). המורשת שלך תמשיך לגעת בדור העתיד של המנהיגים סביב העולם, ותחדיר בהם ביטחון".

בתעודה המיוחדת השנייה, שנמסרה לאגודת הפאלון דאפא של פילדלפיה רבתי, מצוין: "מוצהר בזאת שהדגל הנוסף הונף מעל הקפיטול של ארה"ב לבקשתו של לבקשתו של בריאן פיצפטריק הנכבד, חבר הקונגרס, ה-13 במאי 2020". "לציון יום הפאלון דאפא העולמי, ויום השנה ה-28 להצגת הפאלון דאפא לציבור".

 שני הדגלים שהונפו מעל הקפיטול ושתי התעודות שהוגשו על ידי משרדו של חבר הקונגרס בריאן פיצפטריק לידי אגודת הדאפא של פילדלפיה רבתי.