(Minghui.org) לאחרונה פגשתי כמה מתרגלים שתרגלו פאלון דאפא במשך עשור או יותר. אך אף אחד מהם לא עושה את המדיטציה בתנוחה של לוטוס מלא (רגליים משוכלות בהצלבה). אחד מהם מתרגל יותר מ-20 שנה אך יכול לשבת רק כמה דקות בתנוחת הלוטוס. הם בדרך כלל לומדים את הפא כשהם יושבים עם רגליים לא מצולבות, ושולחים מחשבות נכונות רק בחצי לוטוס (רגל אחת מורמת על הירך השנייה).

ברצוני לשתף כמה מהבנותיי על לימוד הפא ותרגול התרגילים.

האם אני באמת רציני לגבי תרגול פאלון דאפא?

כשהרהרתי במצב הטיפוח שלי שאלתי את עצמי: "האם יש לי תשוקה אמיתי ללמוד את הפא? האם אני זקוק לפא כמו אוכל או מים? האם אני באמת רוצה לעשות מדיטציה?"

תשובתי הייתה: "כן, אני צריך ללמוד את הפא ולטפח. זה מה שאני באמת רוצה". יש מתרגלים שפתחו בשביתות רעב בזמן מאסרם למען הזכות לטפח.

אף פעם לא היה לי קשה ללמוד את הפא. אך תרגיל המדיטציה עם שתי רגליים מצולבות היה לי קשה בשנים הראשונות של הטיפוח שלי. איני יכול אפילו למצוא את המילים המתאימות לתאר את הכאב.

לאחר תחילת הרדיפה ב-1999, נעצרתי כמה פעמים ועוניתי. רגלי נפצעה ומוגלה נזלה מהפצע במשך שישה חודשים. האסירים נעצו מקלות אכילה בפצע כדי שלא יתרפא, במטרה לכפות עליי לוותר על אמונתי. סירבתי לוותר ללחץ. בסוף הם ויתרו ועזבו אותי לנפשי.

הצלחתי לשאת את העינויים הודות ליכולת נשיאת הסבל שפיתחתי בשנים הראשונות כשישבתי בתרגיל המדיטציה. לפני שהרדיפה החלה, כשהיינו מתרגלים באתר תרגול בחוץ, הייתי בדרך כלל האחרון לעזוב את האתר כי רגליי כאבו כל כך שלא יכולתי לקום. כשתרגלתי בבית, הרבה פעמים בכיתי מכאב אחרי שסיימתי את תרגיל המדיטציה.

עכשיו אם אינני מתרגל, אני מרגיש שמשהו חסר. ברגע שאני שומע את המוסיקה של תרגיל המדיטציה אני נרגע ומרגיש בנוח. אף שרגלי הימנית עדיין כואבת לאחר כחצי שעה, אני מרגיש שמח ולא חסר נוחות. עטוף במוסיקה השלווה אני מועבר הרחק מהעולם החילוני המטונף והרועש המלא ברגש ובהחזקות לתהילה ולרווח.

טיפוח בשבילי הוא טבעי כמו נשימה. זה כבר לא רק היבט אחד של חיי אלא כל חיי. זו נקודת המוקד של חיי.

ההכנסה שלי מוגבלת מאוד. ארוחותיי פשוטות. חדרי גדול מספיק כדי לישון בו ולתרגל את התרגילים, אך הוא יבש וחמים. הרבה פעמים אני מזכיר לעצמי שזו סביבת הטיפוח שלי, כזו שבה אני יכול ללמוד את הפא ולתרגל את התרגילים.

לאחרונה הוארתי לכך שללמוד את הפא ולעשות מדיטציה הן דרכים להפוך לחלק מתחומים גבוהים יותר. אם לבי לא מגיע לטוהר ולשלווה של תחום גבוה יותר, לא אצליח לחיות בתחום השמימי הזה.