(Minghui.com)

קוראים יקרים:

לאחרונה קבלנו מכתבים ומאמרים ממתרגלים שהציעו באדיבות ובכנות ובהשקפות שונות, הציעו הצעות בקשר למאמרים מסויימים שפרסמנו לפני זמן מה.

כולנו באתר מינג-הווי היינו רוצים להודות לכם על המשובים.

באותו זמן אנחנו מצהירים חגיגית שכל המאמרים שפורסמו במינג-הווי, חוץ מאלה שהיו בפירוש היו חתומים על ידי "פרשני מינג-הווי"או "הנהלת מערכת מינג-הווי" משקפים רק את השקפותיהם של מחברי המאמרים, שאינן מייצגות את השקפות הנהלת מערכת מינג-הווי.

מאמרים הנשלחים מ"אגודת פאלון דאפא" או מלוח ה"עורכי הבולטין של פאלון דאפא" תמיד חתומים ומתוארכים, כפי שהיו המאמרים האחרונים של המאסטר. זה יהיה הפורמט בו נדבוק בקפדנות וזה כדי למנוע כל בלבול מיותר.

אנו מצפים להמשך תשומת הלב והתמיכה של העמיתים המתרגלים. הבה ונהפוך יחד את אתר מינג-הווי, היכן שמתרגלים משתפים את התנסויותיהם ומקדמים את הפא, לאתר ה"לוקח את הפא כמאסטר" ומשרת את המספר העצום של מתרגלים ואת החברה האנושית בכללותה.

הנהלת אתר מינג-הווי 29 בספטמבר 1999

פורסם ב-29 בספטמבר 1999

עודכן ב-27 בדצמבר 2012