הערה מספר 1

ההבנה טובה מאוד. בקשר להשתקפות קארמת המחשבה, הנזק שהכוחות הרעים גורמים לנו וזה שאנחנו מבהירים את המצב האמיתי לאנשים, כולנו מסלקים את השדים באופן פעיל במקום לוותר ולסבול אותם באופן פסיבי, אבל על המחשבות והפעולות להיות רחומות.

לי הונג-ג’י 5 באוקטובר 2000