הלב מתעורר בעצמו

הפא מציל את כל היצורים החיים, המורה מדריך את ההפלגה,

מפרש אחד עלה, ואחריו עלו מאה מיליון מפרשים.

עם עזיבת ההחזקות הסירה תוקל ותשוט מהר יותר,

כשלב האדם כבד, קשה לעבור דרך הים.

האקלים משתנה לפתע, כאילו השמיים עומדים ליפול,

גלים מרושעים מתגלגלים, כאילו רוצים להפיל הרים ולהפוך את הים.

צריך לטפח בנחישות בדאפא וללכת צמוד למורה.

אם ההחזקות חזקות מדי – תטעה בכיוונים.

הסירה מתהפכת, המפרש נקרע. בורחים כדי להישאר בחיים.

כשהבוץ והחול יישטפו – יופיע אור הזהב.

הדיבורים על החיים והמוות אינם הגזמה,

יכולת או אי-יכולת – האמת תיראה.

ביום בו מגיעים לשלמות המלאה,

תופיע האמת, וכל העולם ישתאה.

לי הונג-ג’י

 12 באוקטובר 1999